Interfejsy Sygnałowe

Interfejsy sygnałowe Ex i ogólnego stosowania

Interfejsy iskrobezpieczne wytwarzane przez jednego z wiodących producentów – firmę Eaton / Measurement Technology Ltd. zapewniają bezpieczną i niezawodną eksploatację instalacji automatyki w strefach zagrożonych eksplozją. MTL oferuje zabezpieczenia w postaci barier – seria MTL7700 oraz separatorów – seria MTL4500 na płyty bazowe i seria MTL5500 na szynę DIN. Zarówno bariery – urządzenia bierne wymagające uziemienia jak i separatory z izolacją galwaniczną pozwalają na transmisję sygnałów analogowych, dwustanowych czy cyfrowych do i ze strefy zagrożonej. Oferowane zabezpieczenia posiadają certyfikaty badania typu zgodnie z ATEX.

Wybrane modele separatorów posiadają także certyfikaty umożliwiające stosowanie w układach bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3, SIL2, SIL1, zgodnie z IEC 61508 / IEC 61511 (systemy zabezpieczające klasy ESD / BMS).

MTL5500
MTL4500
MTL7700

Oferta multiplekserów do wielopunktowego pomiaru temperatury w strefach zagrożonych zawiera urządzenia pracujące w protokole Modbus serii MTL 830C. Multipleksery są szczególnie przydatne dla instrumentacji obiektów oddalonych od sterowników gdyż zarówno do transmisji danych jak i zasilania wystarczy pojedyncza skrętka.
Zastosowanie multiplekserów redukuje znacząco koszty instalacji zwłaszcza dla czujników typu termopara wymagających kabli kompensacyjnych.

MTL830C

Katalog PDF

 

Rozszerzeniem oferty MTL w obszarze interfejsów sygnałowych są separatory nieiskrobezpieczne, służące do separacji galwanicznej i kondycjonowania sygnałów ze stref bezpiecznych. Galwaniczne oddzielenie poszczególnych układów kontroli i sterowania podnosi bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacyjną instalacji, uodparniając karty we/wy systemu sterowania na ewentualne zwarcia czy przeciążenia w kablach obiektowych, także eliminuje błędy pomiarowe i ewentualne uszkodzenia wskutek różnicy potencjałów uziemienia pomiędzy sterownikiem a oddalonymi urządzeniami obiektowymi. Dodatkowe zadania, realizowane przez separatory galwaniczne, to filtrowanie, konwersja (np. z czujnika Pt100 na 4/20mA) i powielanie sygnałów.

W ofercie MTL dostępne są dwie serie separatorów galwanicznych :

  • seria MTL4600 do montażu na płytach bazowych, montaż mechaniczny oraz integracja z systemem nadrzędnym (DCS) jest identyczna jak dla separatorów serii MTL4500 (te same płyty bazowe i kable przyłączeniowe do kart we/wy DCS), co znacznie upraszcza projektowanie i wykonanie szaf, zwłaszcza w instalacjach wykorzystujących zarówno urządzenia iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne.
  • seria MTL1000 do montażu na szynie DIN, z dystrybucją zasilania modułów separatorów po szynie DIN lub możliwością zasilania z pętli 4-20mA. Szeroka gama konwerterów sygnałowych w serii MTL1000 pozwala na oszczędności dzięki unifikacji kart wejściowych sterowników PLC, zwłaszcza w mniejszych systemach.
MTL1000
MTL4600

Inteligentne przetworniki z komunikacją w protokole HART są standardem w nowoczesnych instalacjach przemysłowych. Zastosowanie multiplekserów HART pozwala na pełne wykorzystanie potencjału przetworników inteligentnych, niezależnie od systemu sterowania DCS / PLC, umożliwiając m.in. zdalną diagnostykę, konfigurację, status przetwornika oraz przesył do czterech dodatkowych zmiennych procesowych (oprócz sygnału głównego reprezentowanego przez prąd pomiarowy 4-20mA). W ofercie posiadamy aktualnie trzy modele multiplekserów HART:

  • MTL4851 z modułami rozszerzenia MTL4852, o skalowalnej topologii – dedykowane do większych instalacji,
  • MTL4850 autonomiczny multiplekser 32-kanałowy, dla systemów blokadowych – zabezpieczających (do SIL3 zgodnie z IEC 61508 / IEC 61511) oraz dla mniejszych instalacji,
  • MTL4854 autonomiczny multiplekser 32-kanałowy, faktycznie są to zintegrowane w kompaktowej obudowie cztery multipleksery 8-kanałowe, taka unikalna konstrukcja umożliwia optymalizację procedur testów okresowych zaworów bezpieczeństwa PST (Partial Stroke Test), przeprowadzanych zdalnie z wykorzystaniem komunikacji HART.
MTL485X

Katalog PDF

 

POLYCO Marek Jeziorowski

NIP 5240313600
REGON: 010229150

02-850 Warszawa
ul. Kądziołeczki 47/1

Tel: 22 816 53 73
Tel.kom: 883 751 788
Tel.kom: 604 55 49 49

E-mail: polyco@polyco.com.pl
E-mail: osuch@polyco.com.pl