O Firmie

O firmie

Działalność handlowa firmy POLYCO związana jest od początku jej istnienia, t.j. od 1991 roku z automatyzacją stref zagrożonych eksplozją oraz bezpieczeństwem procesów technologicznych. Naszym pierwszym i podstawowym partnerem handlowym jest angielska firma Measurement Technology Ltd. – światowy lider w produkcji zabezpieczeń dla stref zagrożonych. W okresie kilkunastu lat naszej działalności, rozszerzyliśmy ofertę o inne urządzenia służące bezpieczeństwu. Bezpieczeństwu obejmującemu bezpieczną pracę, prawidłowe działanie instalacji oraz nieprzerywany awariami proces produkcyjny.

Dziś możemy zaoferować nie tylko interfejsy czy obiektowe urządzenia iskrobezpieczne, ale także zabezpieczenia przepięciowe obwodów automatyki oraz sterowniki zabezpieczające instalacje tzw. ESD-Emergency Shut Down wraz z elementami pętli blokad z atestami SIL.Uzupełnieniem naszej oferty jest bogaty wybór armatury ciśnieniowej począwszy od rurek impulsowych poprzez złączki, zawory ręczne i automatyczne, zblocza zaworowe na miernikach poziomu skończywszy. 
Naszą ofertę chcemy uczynić także bezpieczną w innym wymiarze. Poprzez współpracę z klientami, od projektu do uruchomienia instalacji, asystujemy i pomagamy we właściwym wyborze urządzeń ich konfiguracji i usuwaniu problemów. Dysponujemy także lokalnym magazynem typowych produktów. Wszyscy nasi zagraniczni partnerzy są dobierani pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych -ISO 9000 oraz terminowości dostaw. 
Poziom wiedzy o oferowanych urządzeniach stale uzupełniamy na szkoleniach organizowanych przez naszych dostawców. Wiedzę tą staramy się przekazywać klientom podczas prezentacji oraz na cyklicznych seminariach, na które zapraszamy ekspertów w omawianych dziedzinach. Dostarczamy także oryginalne i przetłumaczone dokumentacje techniczno-ruchowe a także niezbędne certyfikaty jakościowe, w tym dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych ATEX. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi klienci mają także poczucie większego bezpieczeństwa w trakcie realizacji projektów. 
Nasze zobowiązanie wobec klientów dotyczy więc zarówno wysokiej jakości oferowanych produktów,  jak i wysokiego poziomu obsługi, zgodnie z procedurami zawartymi w „Księdze Jakości”. Zobowiązanie, które podlega ciągłej weryfikacji przez naszych polskich i zagranicznych partnerów.

  Nasi Klienci-ogółem ok.400 polskich przedsiębiorstw to:

  firmy inżynierskie
  i instalacyjne

  zakłady chemiczne i petrochemiczne

  dystrybutorzy
  i kopalnie gazu

  producenci wyrobów plastykowych, farb i kosmetyków

  składy i
  rozlewnie paliw

  producenci sprzętu wydobywcze

  POLYCO Marek Jeziorowski

  NIP 5240313600
  REGON: 010229150

  02-850 Warszawa
  ul. Kądziołeczki 47/1

  Tel: 22 816 53 73
  Tel.kom: 883 751 788
  Tel.kom: 604 55 49 49

  E-mail: polyco@polyco.com.pl
  E-mail: osuch@polyco.com.pl