O firmie

szare kable podpięte do urządzenia

Działalność handlowa firmy POLYCO związana jest od początku jej istnienia, t.j. od 1991 roku z automatyzacją stref zagrożonych eksplozją oraz bezpieczeństwem procesów technologicznych. Naszym pierwszym i podstawowym partnerem handlowym jest angielska firma Eaton Electric Ltd (d. Measurement Technology Ltd./MTL) – światowy lider w produkcji zabezpieczeń dla stref zagrożonych. W okresie ponad 30 lat naszej działalności rozszerzyliśmy ofertę o inne urządzenia służące bezpieczeństwu. Bezpieczeństwu obejmującemu bezpieczną pracę, prawidłowe działanie instalacji oraz nieprzerywany awariami proces produkcyjny. Dziś możemy zaoferować nie tylko interfejsy i obiektowe urządzenia iskrobezpieczne, ale także zabezpieczenia przepięciowe obwodów automatyki oraz sterowniki zabezpieczające instalacje tzw. ESD (Emergency Shut Down) wraz z elementami pętli blokad z atestami SIL. Uzupełnieniem naszej oferty jest bogaty wybór armatury ciśnieniowej począwszy od rurek impulsowych poprzez złączki, zawory ręczne i automatyczne, zblocza zaworowe na miernikach poziomu skończywszy.

Naszą ofertę chcemy uczynić także bezpieczną w innym wymiarze. Poprzez współpracę z klientami, od projektu do uruchomienia instalacji, asystujemy i pomagamy we właściwym wyborze urządzeń ich konfiguracji i usuwaniu problemów. Dysponujemy także lokalnym magazynem typowych produktów. Wszyscy nasi zagraniczni partnerzy są dobierani pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych ISO 9001 oraz terminowości dostaw.

Poziom wiedzy o oferowanych urządzeniach stale uzupełniamy na szkoleniach organizowanych przez naszych dostawców. Wiedzę tą staramy się przekazywać klientom podczas prezentacji oraz na cyklicznych seminariach, na które zapraszamy ekspertów w omawianych dziedzinach. Dostarczamy także oryginalne i przetłumaczone dokumentacje techniczno-ruchowe a także niezbędne certyfikaty jakościowe, w tym dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych, zgodnie z dyrektywą ATEX. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi klienci mają także poczucie większego bezpieczeństwa w trakcie realizacji projektów.

Nasze zobowiązanie wobec klientów dotyczy zarówno wysokiej jakości oferowanych produktów, jak i wysokiego poziomu obsługi, zgodnie z procedurami zawartymi w „Księdze Jakości”. Zobowiązanie, które podlega ciągłej weryfikacji przez naszych polskich i zagranicznych partnerów.

 

Nasi klienci to łącznie ponad 500 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw:

zakłady rafineryjne, chemiczne i petrochemiczne

kopalnie gazu, operatorzy gazociągów i magazynów gazu

firmy inżynierskie i instalacyjne

bazy paliw, operatorzy rurociągów naftowych

kopalnie węgla, producenci sprzętu wydobywczego

producenci wyrobów z tworzyw sztucznych, farb i kosmetyków