Przedstawiamy platformę MTL SUM5 
(Smart Universal Marshalling)

MTL SUM5

Innowacyjne rozwiązanie upraszczające marshalling,
redukcja ilości szaf do 50%

Rewolucyjna architektura systemu MTL SUM5 integruje pięć funkcji w jednej, uniwersalnej platformie:

  • Separacja iskrobezpieczna i galwaniczna
  • Kondycjonowanie sygnałów
  • Interfejsy przekaźnikowe
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Rozłączanie pętli

Kompaktowe moduły o szerokości 10mm umożliwiają upakowanie 512-768 kanałów z separacją, ochroną przepięciową i rozłączaniem pętli w jednej standardowej szafie dwustronnej.

 

szafa MTL SUM5

Integracja pięciu funkcji w jednej platformie oznacza redukcję ilości szaf krosowych i wzajemnych połączeń kablowych pomiędzy szafami – ograniczenie ilości niezbędnych komponentów krosowych do 65% w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oznacza minimalizację nakładów inwestycyjnych w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami marshallingowymi, jednocześnie oszczędzając cenną przestrzeń w sterowni.

Jeden uniwersalny moduł izolatora ADIO MTL SUM5 obsługuje funkcjonalność zapewnianą przez 20 różnych jednokanałowych modułów MTL4500, a konfigurowalne parametry umożliwiają obsługę jeszcze szerszego zakresu zastosowań. Uniwersalne, wymienne moduły separatorów znacznie upraszczają zmiany specyfikacji punktów I/O przed uruchomieniem instalacji oraz późniejsze modernizacje. Standaryzacja szaf, opartych na elastycznej architekturze modułowej umożliwia znaczące obniżenie kosztów zakupu i redukcję zapasu części zamiennych. Moduły MTL SUM5 przeznaczone są zarówno do montażu w szafie w sterowni, jak i do montażu w terenie. Są certyfikowane do pracy w temperaturach otoczenia od –40 do +70°C oraz do montażu w strefie zagrożenia 2, zapewniając tym samym niezawodną pracę w odległych lokalizacjach.

Modułowa konstrukcja MTL SUM5 upraszcza łączenie i zapewnia większą elastyczność przez cały okres eksploatacji produktu. Odłączanie pętli jest zintegrowane z każdym terminalem, dzięki czemu pętle można łatwo izolować, co wraz z modułową konstrukcją upraszcza konserwację i ogranicza do minimum związane z tym koszty. Moduły MTL SUM5 są wyposażone również we wskaźniki LED zasilania, funkcji i stanu, co upraszcza uruchamianie i rozwiązywanie problemów.

>> Katalog MTL SUM5
>> Broszura MTL SUM5

Link do strony producenta:
https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/intrinsic-safety/mtl-sum5-smart-universal-marshalling.html