MTL4513 / MTL5513

Separator czujników dwustanowych (DI),
2-kanałowy z LFD i odwróceniem fazy

Stan wyjść tranzystorowych separatora w strefie bezpiecznej jest kontrolowany przez styki lub czujniki zbliżeniowe zlokalizowane w strefie zagrożonej. Tranzystorowe wyjścia mogą przełączać napięcia o dowolnej polaryzacji. LFD (Line Fault Detection) wykrywa stan przerwy lub zwarcia w kablu obiektowym. Funkcja LFD i odwrócenie fazy sygnału są aktywowane przełącznikami umieszczonymi na panelu bocznym separatora.

Ilość kanałów

  2

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Akceptowane czujniki

  Stykowe lub zbliżeniowe w standardzie NAMUR

Napięcie zasilania czujnika

  7 do 9 V dc z rezystancji 1kΩ ±10%

Zależność stanu wyjścia od sygnału wejściowego

  Interpretacja sygnału wejścia:
  - stan wysoki > 2,1mA (obwód na wejściu < 2kohm)
  - stan niski < 1,2mA (obwód na wejściu > 10kohm)
  Histereza: 200μA (650ohm) nominalnie

Detekcja awarii linii LFD (jeżeli aktywna)

  Aktywowana przełącznikami z boku urządzenia.
  Załączenie alarmu przerwy przy Iin < 50µA
  Wyłączenie alarmu przerwy przy Iin > 250µA
  Załączenie alarmu zwarcia przy Rin < 100Ω
  Wyłączenie alarmu zwarcia przy Rin > 360Ω
Uwaga: Przy włączonej LFD dla czujników stykowych konieczne są rezystory końca linii, zgodnie ze schematami w katalogu:
szeregowo ze stykiem - 500Ω do 1kΩ
równolegle do styku - 20kΩ do 25kΩ

Wyjścia strefy bezpiecznej

  Półprzewodnikowe, kompatybilne z układami logicznymi
  Częstotliwość przełączania: dc do 500Hz
  Dopuszczalne napięcie zasilania: ± 35V
  Maksymalny prąd upływu: ± 50µA
  Maksymalna rezystancja: 25Ω
  Dopuszczalny prąd: ± 50mA

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta (2): stan kanału, zapalona gdy wyjście jest załączone
  Czerwona(2): wskaźnik LFD

Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 10,5V, Io= 14mA, Po= 37mW
  Um= 253V rms lub dc

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4513: Baseefa06ATEX0172
  MTL5513: Baseefa07ATEX0210

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Nie dotyczy

 

MTL4513
czujnik MTL4513

MTL5513
czujnik MTL5511

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy zasilaniu 24Vdc)

  30mA (przy wszystkich wyjściach załączonych)

Ciepło rozpraszane (przy zasilaniu 24Vdc)

  0,65W (przy obciążeniu 2 x 10mA)
  0,78W (przy obciążeniu 2 x 50mA)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)