MTL4582B / MTL5582B

Separator czujników rezystancyjnych
2-/3-/4-przewodowych, 1-kanałowy

MTLx582B zapewnia separację iskrobezpieczną dla 2-, 3- i 4-przewodowych czujników rezystancyjnych, w tym czujników temperatury, umieszczonych w strefie zagrożonej. Separator jest zoptymalizowany pod kątem stosowania z czujnikami typu Pt100. Zmierzona wartość rezystancji jest przekazywana do karty wejściowej sterownika, multipleksera lub rejestratora w strefie bezpiecznej. Przełączniki zlokalizowane na bocznym panelu umożliwiają skonfigurowanie typu czujnika 2-, 3- lub 4-przewodowego. Architektura połączeń po stronie bezpiecznej jest dowolna, niezależnie od ilości przewodów po stronie strefy zagrożonej. Moduł zapewnia także detekcję przerwy w kablu czujnika.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujnika

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Źródła sygnału wejściowego

  RTD - czujniki rezystancyjne 2-/3-/4-przewodowe
  100Ω przy 0OC zgodnie z BS 1904/DIN 43760

Zakres sygnału wejściowego

  10…400Ω (10…1000Ω dla czujników Pt/Ni)

Prąd wzbudzenia czujników rezystancyjnych - RTD

  200μA

Konfiguracja wyjścia

  2-, 3- lub 4-przewodowa, niezależnie od konfiguracji wejścia

Zakres wyjścia

  10…400Ω (ze źródła 100μA do 5mA)

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  ±10mΩ/OC typowo (0,01%/OC @ 100Ω)

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 4% wartości docelowej po 1s

Sygnalizacja przerwy w kablu czujnika

  Sygnał poza limitem górnym, nominalnie 420Ω

Dokładność przetwarzania przy 20OC

  <0,15Ω przy prądzie wzbudzenia 1-5mA
  <0,25Ω przy prądzie wzbudzenia 0,5-1mA

Diody LED

  Zielona: zapalona - wskaźnik zasilania

Parametry bezpieczeństwa

  Zaciski 1-3
    Uo=1.2V Io=4mA Po=1.2mW Um=253V rms lub dc
    Aparat prosty (≤1,5V/≤0,1A/≤0,25mW), mogą być
    włączone w dowolny obwód iskrobezpieczny o napięciu
    <5V, bez dalszej certyfikacji.
  Zaciski 1, 3, 4 i 5
    Uo=6.51V Io=10mA Po=17mW

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4582B: Baseefa15ATEX0195
  MTL5582B: Baseefa15ATEX0196

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń do
  poziomu SIL 1, zg. z IEC 61508.

 

MTL4582B
czujnik MTL4582B

MTL5582B
czujnik MTL5582B

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  33mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  0,8W @ 24V dc typowo

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)