MTL4523 / MTL4523R / MTL4523L / MTL4523V / MTL4523VL / MTL5523 / MTL5523V / MTL5523VL

Zasilacz cewki, alarmu - wyjście dwustanowe (DO) - IIC
1-kanałowy, z detekcją usterki kabla (LFD)

Separatory tego typu umożliwiają sterowanie binarne (włącz/wyłącz) obciążeniem w strefie zagrożonej. Moduł zapewnia zasilanie dla certyfikowanego urządzenia iskrobezpiecznego, jak cewka elektrozaworu czy dla aparatu prostego – np. lampa LED, zlokalizowanego w strefie z zagrożeniem IIC.
Poszczególne modele są zróżnicowane przede wszystkim pod kątem rodzaju sygnału sterującego ze strefy bezpiecznej. Dla MTLx523 i MTL4523R jest to styk bezpotencjałowy (lub równoważne wyjście binarne), a dla MTL4523L, MTLx523V i MTLx523VL będzie to aktywne wyjście napięciowe.
Moduł MTL4523L jest zasilany z pętli, pozostałe wymagają zasilania pomocniczego 24V.
Sygnał LFD jest aktywowany jeżeli impedancja obciążenia znajduje się poza zakresem 55Ω..4kΩ, w zależności od modelu elektroniczne wyjście LFD jest w stanie załączenia lub wyłączenia.
W modelu MTL5523 jest możliwość odwrócenia fazy sygnału zworką zakładaną na zaciski 8-9. 

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja obciążenia

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Gwarantowane napięcie                                  Obwód zastępczy
wyjściowe w funkcji prądu

MTLx523, MTL4523R, MTL4532L, MTLx532V
obwód prądu 1

MTLx523VL
obwód prądu 2

MTLx523/R/L/V: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 13.6V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 180Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA
  Napięcie jałowe: do 4V z rezystancji 180Ω
                             (nie dot. MTL4523L)

MTLx523/R/L/V: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 147mA, Po= 0.92W Um=253V rms lub dc

MTLx523VL: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 11.1V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 232Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA
  Napięcie jałowe: do 4V z rezystancji 180Ω

MTLx523VL: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 108mA, Po= 0.68W Um=253V rms lub dc

Wejście sterujące – strefa bezpieczna
MTLx523/R:

  Odpowiednie dla wyjść stykowych, bramek logicznych i 
  tranzystorowych (otwarty kolektor).
  Wyjście (1-2) aktywne gdy wejście zwarte lub napięcie < 1.4V
  Wyjście (1-2) otwarte gdy wejście rozwarte lub napięcie > 4.5V

MTL4523L:

  zasilanie 24V dc (od 20 do 35 V dc)

MTLx523V/VL:
  Odpowiednie dla bramek logicznych 24V.
  Wyjście (1-2) aktywne gdy napięcie wejścia > 18V
  Wyjście (1-2) otwarte gdy napięcie wejścia < 5V
  Dopuszczalne napięcie sterujące: 28V
  Dopuszczalny prąd upływu sterownika 0.5mA

Detekcja awarii linii – LFD
MTLx523:

  Przerwa (>4kΩ) lub zwarcie (<55Ω) w kablu powoduje
  wyłączenie tranzystora LFD.
MTLx523R/L/V/VL:
  Przerwa (>4kΩ) lub zwarcie (<55Ω) w kablu powoduje
  włączenie tranzystora LFD.

Parametry wyjścia LFD

  Dopuszczalne napięcie zasilania: 35V
  Maksymalny prąd upływu: 10µA
  Maksymalny spadek napięcia: 2V
  Dopuszczalny prąd: 50mA

Składowa zmienna napięcia wyjściowego

  < 0.5% p-p napięcia wyjściowego

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 10% wartości docelowej po 100ms

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta: stan wyjścia
  Czerwona: stan LFD

 

MTL4523 / MTL4523R
czujnik MTL4523 / MTL4523R

MTL4523L
czujnik MTL4523L

MTL4523V / MTL4523VL
czujnik MTL4523V / MTL4523VL

MTL5523
czujnik MTL5523

MTL5523V / MTL5523VL
czujnik MTL5523V / MTL5523VL

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4523/L/R/V/VL: Baseefa06ATEX0155
  MTL5523/V/VL: Baseefa07ATEX0212

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń
  zgodnie z IEC 61508. SIL 2 dla pojedynczej pętli blokadowej
  (HFT=0). SIL 3 w układach blokadowych z redundancją /
  głosowaniem (HFT=1). Szczegóły w instrukcji bezpieczeństwa.

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu

  100mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane

  1.2W @ 24V dc (typowo)
  2.0W @ 24V dc (maksymalnie)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)