MTL4544A / MTL4544AS / MTL5544A / MTL5544AS

Separator sygnałów analogowych (AI) 4-20mA z HART
2-kanałowy dla przetworników 4-przewodowych

MTLx544A przekazuje prąd procesowy 4-20 mA z aktywnych przetworników zlokalizowanych w strefie zagrożonej, do obciążenia w strefie bezpiecznej – wyjścia MTLx544A są aktywne (pętle zasilane z separatora). Zapewnia także dwukierunkową komunikację z przetwornikami inteligentnymi w protokole HART. MTLx544AS posiada natomiast pasywne wyjścia prądowe w strefie bezpiecznej, odpowiednie dla sterowników zasilających pętlę wejściową 4-20mA.

Ilość kanałów

  2

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Wejście (strefa zagrożona)

  Zakres sygnału: 4 do 20mA
  Zakres maksymalny: 1,0 do 21,5mA

Impedancja wejściowa dla sygnału HART

  Na zaciskach 1-2 i 4-5: > 230 Ω

Spadek napięcia na wejściu

  Na zaciskach 1-2 i 4-5: < 6,6 V
  (obciążenie wnoszone do pętli 330Ω @ 20mA)

Wyjście (strefa bezpieczna)

  Zakres sygnału: 4 do 20mA
  Zakres maksymalny: 1,0 do 21,5mA
  Rezystancja obciążenia wyjścia – MTLx544A
    Przetwornik bez HART 0 do 360Ω
    Przetwornik z HART 250Ω ± 10%
  Obciążenie wyjścia – MTLx541AS
    Wyjście pasywne: 600Ω maks.
    Dopuszczalne zasilanie: 24V dc
  Rezystancja wyjściowa: > 1MΩ

Zakłócenia na wyjściu

  < 50μA p-p do 80kHz

Dokładność przetwarzania przy 20OC

  < 20μA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  < 1μA/OC

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 200μA wartości docelowej po 20ms

Komunikacja cyfrowa

  HART

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania

Parametry bezpieczeństwa

  Zaciski 1-2 i 4-5
  Um= 253V rms lub dc
  8,6V (dioda), to napięcie należy wziąć pod uwagę przy
  obliczaniu pojemności obciążenia.
  Aparat prosty (≤1,5V/≤0,1A/≤0,25mW),
  może być włączony w dowolny obwód iskrobezpieczny o 
  napięciu <28V, bez dalszej certyfikacji.

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4544A/AS: Baseefa08ATEX0321
  MTL5544A/AS: Baseefa08ATEX0322

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń zg. z 
  IEC 61508. SIL 2 dla pojedynczej pętli blokadowej (HFT=0).
  SIL 3 w układach blokadowych z redundancją / głosowaniem
  (HFT=1). Szczegóły w instrukcji bezpieczeństwa.

 

MTL4544A / MTL4544AS
czujnik MTL4544A / MTL4544AS

MTL5544A / MTL5544AS
czujnik MTL5544A / MTL5544AS

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnałach 20mA)

  85mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnałach 20mA)

  MTLx544A: 1,5W @ 24V dc
  MTLx544AS: 2,0W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)