MTL4576-THC / MTL5576-THC

Przetwornik temperatury, 2-kanałowy
dla termopar i czujników miliwoltowych

Separator MTLx576-THC przetwarza sygnały z termopar i niskonapięciowych czujników dc na prąd procesowy 4-20 mA dostępny w strefie bezpiecznej. Konfigurację przetwornika przeprowadza się przy użyciu komputera PC z oprogramowaniem PCS45 (darmowe) oraz interfejsu PCL45USB, sprzedawanego oddzielnie, istnieje także możliwość wykonania bezpłatnej konfiguracji przez Polyco. Programowanie przetwornika obejmuje: typ czujnika, zakres pomiarowy, linearyzację, monitorowanie stanu linii, testowanie oraz etykietowanie. Separator jest fabrycznie wyposażony we wtyki z kompensacją zimnego złącza. Możliwe jest wysterowanie obydwu wyjść separatora z jednego czujnika pomiarowego (powielenie sygnału).

Ilość kanałów

  2

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Źródła sygnału wejściowego

  Termopary J, K, T, E, R, S, B, N, XK
  Sygnał mV

Zakres sygnału wejściowego

  -75…+75mV

Wartość maksymalna sygnału wejściowego

  3…150mV

Kompensacja zimnego złącza termopar - THC

  z możliwością wyboru

Błąd kompensacji zimnego złącza

  ≤ 1,0 OC

Tłumienie zakłóceń symetrycznych (common mode)

  120dB dla 50/60Hz

Tłumienie zakłóceń niesymetrycznych (series mode)

  40dB dla 50/60Hz

Dokładność kalibracji przy 20OC

(uwzględniając histerezę, nieliniowość i powtarzalność)
  Na wejściu ±15μV lub 0,05% wielkości mierzonej
  Na wyjściu ±16μA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  Na wejściu ±0,003% wielkości mierzonej/OC
  Na wyjściu ±0,6μA/OC

Sygnalizacja uszkodzenia czujnika

  Opcjonalna - sygnał poza limitem dolnym / górnym

Zakres prądu wyjściowego

  4-20mA na obciążeniu 300 ohm

Stała czasowa odpowiedzi wyjścia

  standardowo 500msek, konfigurowalna (100/200ms)

Diody LED

  Zielona: zapalona - wskaźnik zasilania
  Żółta: status kanału
  Czerwona: wskaźnik alarmu

Konfigurator

  Komputer PC Windows z oprogramowaniem MTL PCS45
  połączony z modułem interfejsem PCL45USB

 

MTL4576-THC
czujnik MTL4576-THC

MTL5576-RTD
czujnik MTL5576-THC

Parametry bezpieczeństwa i Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4576: Baseefa09ATEX0117
  MTL5576: Baseefa09ATEX0118

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  60mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  1,4W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)