MTL4573 / MTL5573

Przetwornik temperatury, 1-kanałowy,
dla czujników rezystancyjnych i termopar

Separator MTLx573 przetwarza sygnały z temperaturowych czujników RTD i THC oraz niskonapięciowe dc na prąd procesowy 4-20 mA dostępny w strefie bezpiecznej. Moduł obsługuje czujniki 2-/3-/4-przewodowe rezystancyjne oraz termopary i źródła sygnału mV (dla termopar konieczny jest wtyk HAZ-CJC z kompensacją zimnego złącza). Konfigurację przetwornika przeprowadza się przy użyciu komputera PC z oprogramowaniem PCS45 (darmowe) oraz interfejsu PCL45USB, sprzedawanego oddzielnie, istnieje także możliwość wykonania bezpłatnej konfiguracji przez Polyco. Programowanie przetwornika obejmuje: typ czujnika, zakres pomiarowy, linearyzację, monitorowanie stanu linii, testowanie oraz etykietowanie.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujnika

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Źródła sygnału wejściowego

  Termopary
    J, K, T, E, R, S, B, N, XK (min. zakres 3mV)
  Sygnał mV
    -75mV ... +75mV (min. zakres 3mV)
  RTD - czujniki rezystancyjne 2-/3-/4-przewodowe
    Pt100 / Pt500 / Pt1000 (min. zakres 10 / 50 / 100 Ω)
    Cu-50, Cu-53 (min. zakres 10 Ω)
    Ni100 / Ni500 / Ni1000 (min. zakres 10 / 50 / 100 Ω)
    0 do 400 Ω (min. zakres 10 Ω)

Prąd wzbudzenia czujników rezystancyjnych - RTD

  200μA

Kompensacja zimnego złącza termopar - THC

  z możliwością wyboru

Błąd kompensacji zimnego złącza

  ≤ 1,0 OC

Tłumienie zakłóceń symetrycznych (common mode)

  120dB dla 50/60Hz

Tłumienie zakłóceń niesymetrycznych (series mode)

  40dB dla 50/60Hz

Dokładność kalibracji przy 20OC

(uwzględniając histerezę, nieliniowość i powtarzalność)
  Na wejściu
    THC / mV: ±15μV lub 0,05% wielkości mierzonej
    RTD-Pt100: 80mΩ
  Na wyjściu ±11μA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  Na wejściu
    THC / mV: ±0,003% wielkości mierzonej/OC
    RTD-Pt100: ±7mΩ/OC
  Na wyjściu ±0,6μA/OC

Przykład wyznaczenia dokładności kalibracji i dryftu temperaturowego dla wejścia RTD i stałej czasowej 500 msek  

  Zakres pomiarowy: 250Ω
  Dokładność: ± (0.08/250 + 11/16000) x 100% = 0.1% zakresu
  Dryft: ± (0.007/250 x 16000 + 0.6) µA/°C = ±1.0 µA /°C

Sygnalizacja uszkodzenia czujnika

  Opcjonalna - sygnał poza limitem dolnym / górnym

Wczesna detekcja przepalenia THC

  Opcjonalna, przy wzroście rezystancji początkowej > 50ohm

Zakres prądu wyjściowego

  4-20mA na obciążeniu 600 ohm

 

MTL4573
czujnik MTL4573

MTL5573
czujnik MTL5573

Maksymalna rezystancja przewodów (THC)

  600Ω przy włączonej sygnalizacji uszkodzenia czujnika
  >10kΩ przy wyłączonej sygnalizacji uszkodzenia czujnika

Stała czasowa odpowiedzi wyjścia

  standardowo 500msek, konfigurowalna

Diody LED

  Zielona: zapalona - wskaźnik zasilania
  Żółta: ostrzegawcza

Konfigurator

  Komputer PC Windows z oprogramowaniem MTL PCS45
  połączony z modułem interfejsem PCL45USB

Parametry bezpieczeństwa i Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4573: Baseefa14ATEX0157
  MTL5573: Baseefa14ATEX0158

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  50mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  1,2W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)