Multipleksery temperatury MTL

>> Katalog MTL830C.pdf
>> Katalog MTL830C-MBT.pdf
>> Karta katalogowa MTL5553
>> Katalog skrzynek obiektowych FCS9000.pdf

Multipleksery MTL830C do wielopunktowego pomiaru temperatury w strefach zagrożonych, firmy Eaton Electric Ltd. / MTL (d. Measurement Technology Ltd.), stanowią ekonomiczną alternatywę dla separacji iskrobezpiecznej indywidualnych pętli. Koszt zainstalowanego okablowania jest zmniejszony nawet o 50% dzięki przesyłaniu danych wejściowych z wielu czujników strefy zagrożonej eksplozją za pośrednictwem pojedynczej skrętki. Dalsze oszczędności uzyskuje się poprzez zmniejszenie liczby wejść do systemu nadrzędnego.

multiplekser temperatury

Iskrobezpieczne nadajniki multipleksera MTL831C i MTL831-PS, certyfikowane do instalacji w strefie zagrożonej wybuchem, obsługują wejścia analogowe termopar (THC), czujników rezystancyjnych (RTD) i sygnały mV. Systemy multiplekserów MTL830C mogą przekazywać stan do 32 wejść, zmniejszając liczbę par okablowania z 32 do jednego.
Zastosowanie multiplekserów redukuje znacząco koszty instalacji zwłaszcza dla czujników typu termopara wymagających droższych kabli kompensacyjnych, także dla czujników RTD 3- i 4-przewodowych, dzięki skróceniu długości kabli 3- i 4-żyłowych do kilku/kilkunastu metrów.

Odbiorniki montowane są w strefie bezpiecznej i zapewniają łatwą integrację wyjść Modbus® ze sterownikami PLC, PC lub DCS. Odbiornik MTL838C z redundowanym interfejsem szeregowym RS485 obsługuje standardowe protokoły Modbus RTU i ASCII oraz protokół LLMUX dla starszych systemów Honeywell. Komunikację w standardzie Ethernet wspiera nowy odbiornik MTL838C-MBT z protokołem Modbus TCP.

Schemat typowej instalacji multipleksera MTL830C:

Schemat MTL830C

Kabel magistrali danych, łączący nadajnik(i) z odbiornikiem, to prosta skrętka przenosząca zarówno zasilanie jak i dane na odległość do 2 km. Jeżeli nadajnik analogowy znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem (instalacja w technice iskrobezpiecznej - Exi), magistrala musi być zaopatrzona w separator iskrobezpieczny MTL5553. W takim przypadku maksymalna długość magistrali jest ograniczona do ok. 1 km.
Multipleksery MTL830 mogą być także stosowane w strefach bezpiecznych lub w zagrożonych w skrzynce ognioszczelnej (Exd) – w takiej sytuacji separator MTL5553 jest zbędny.
Dla instalacji nadajników MTL831C w warunkach obiektowych oferowane są dedykowane skrzynki MTL typu FCS-9616/9632. Korzystanie z dedykowanych skrzynek ułatwia projektowanie, zakup, instalację i podłączenie urządzeń, a także późniejszą eksploatację i konserwację.
Przed pierwszym uruchomieniem konieczna jest konfiguracja MUX’a, konieczny w tym celu jest zwykły kabel USB-C, komputer PC z systemem Windows oraz darmowe oprogramowanie konfiguracyjne.

 Nr katalogowy Opis Zastępuje moduł
Serii MTL830B
MTL831C Nadajnik MUX 16-kanałowy - zaciski kablowe zintegrowane MTL831B
MTL831C-PS Nadajnik MUX 16-kanałowy - zaciski kablowe wtykowe (wyjmowalne) MTL831B
MTL838C Odbiornik MUX 32-kanałowy, RS485 (Modbus/LLMUX) MTL838B
MTL838B-MBF
MTL838B-HON
MTL838C-MBT Odbiornik MUX 32-kanałowy, Ethernet (Modbus TCP) -
MTL5553 Separator magistrali danych / Fieldbus MTL3052
FCS-9616 Skrzynka obiektowa (dla 1 x MTL831C/MTL831C-PS)
16 dławików dla czujników + wyjście magistrali
ENC8 / ENC8-SS
FCS-9632 Skrzynka obiektowa (dla 2 x MTL831C/MTL831C-PS)
32 dławiki dla czujników + wyjście magistrali
ENC8 / ENC8-SS

Dodatkowa dokumentacja dostępna jest na stronie producenta:
https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/intrinsic-safety/mtl830c-temperature-multiplexer-system.html