Multipleksery HART MTL

>> Katalog MTL4850, MTL4854
>> Katalog MTL4851, MTL4852

Inteligentne przetworniki i pozycjonery z komunikacją w protokole HART są standardem w nowoczesnych instalacjach przemysłowych. Zastosowanie multiplekserów HART pozwala na pełne wykorzystanie potencjału przetworników inteligentnych, niezależnie od systemu sterowania DCS / PLC / ESD umożliwiając m.in. zdalną diagnostykę, konfigurację, status przetwornika oraz transfer do czterech dodatkowych zmiennych procesowych (oprócz sygnału głównego reprezentowanego przez prąd pomiarowy 4-20mA).

schemat przesyłania sygnału

HART® to skrót od Highway Addressable Remote Transducer. Jest to otwarty protokół umożliwiający dwukierunkową komunikację cyfrową z urządzeniami obiektowymi „Smart”, takimi jak przetworniki, pozycjonery zaworów itp. Protokół pozwala na przenoszenie dodatkowych informacji z sygnałem analogowym 4-20mA tą samą parą przewodów. Daje to użytkownikowi dostęp do funkcji oferowanych przez najnowsze oprogramowanie konfiguracyjne i serwisowe (zdalna konfiguracja i diagnostyka urządzeń polowych, dodatkowe zmienne pomiarowe).
Aby uzyskać dostęp do zasobów inteligentnych urządzeń polowych konieczny jest odpowiedni interfejs HMI. Ręczne komunikatory są często używane do kalibrowania i serwisu pojedynczych urządzeń, lecz są niepraktyczne w przypadku dużych systemów. Oparte na komputerze PC narzędzia do zarządzania przyrządami mogą zdalnie komunikować się z urządzeniami HART w celu zarządzania kalibracją i innymi parametrami przyrządów z centralnej sterowni. Nowoczesne systemy DCS / PLC oferują bezpośredni interfejs HART i obsługują ciągłe wykorzystanie danych HART. W przypadku systemów I/O, które nie obsługują protokołu HART, konieczne są multipleksery HART.

Multipleksery HART MTL zapewniają prosty interfejs między inteligentnymi urządzeniami obiektowymi, systemami sterowania i oprogramowaniem do zarządzania instrumentami HART działającym na stacji roboczej PC. W ofercie firmy Eaton Electric Ltd. / MTL (d. Measurement Technology Ltd.), dostępne są trzy warianty multiplekserów HART:

  • MTL4851 z modułami rozszerzenia MTL4852, o skalowalnej topologii – dedykowane do większych instalacji. Moduł MTL4851 (Master) jest modułem komunikacyjnym RS485 z jednoczesną obsługą 16 kanałów HART. Moduły rozszerzenia MTL4852 (Slave) umożliwiają podłączanie kolejnych 16 kanałów HART do układu i są połączone wewnętrzną magistralą z modułem Master, korzystając z łącza RS485 udostępnianego przez MTL4851. Do jednego modułu Master MTL4851 można podłączyć maksymalnie 15 modułów Slave MTL4852 otrzymując układ multipleksera dla 256 kanałów HART. Dalsza rozbudowa systemu jest możliwa dzięki adresowaniu modułów master na magistrali RSS485 – adresy są ustawiane przełącznikami na płycie bazowej multipleksera. Na jednej magistrali RS485 można skonfigurować do 31 modułów MTL4851, maksymalna pojemność systemu wynosi więc 7936 urządzeń HART na jednym łączu szeregowym.
  • MTL4850 autonomiczny multiplekser 32-kanałowy, dedykowany dla systemów zabezpieczających – blokadowych o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL3 (zgodnie z IEC 61508 / IEC 61511 dot. bezpieczeństwa funkcjonalnego) oraz dla mniejszych instalacji,
  • MTL4854 przydatny w zastosowaniach, w których ścieżki komunikacji z kilkoma urządzeniami obiektowymi muszą być ustanawiane i utrzymywane równolegle. Moduł posiada 32 kanały do połączenia z pętlami urządzeń polowych, podobnie jak MTL4850, jednak w MTL4854 zintegrowano 4 oddzielne, działające niezależnie 8-kanałowe modemy HART. Taka unikalna konstrukcja umożliwia jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami obiektowymi za pośrednictwem jednego łącza szeregowego. Pozwala to na m.in. na optymalizację procedur testów okresowych zaworów bezpieczeństwa PST (Partial Stroke Test), przeprowadzanych zdalnie z wykorzystaniem komunikacji HART a także szybszą inicjalizację i skanowanie pętli.

Wszystkie powyższe moduły MUX są kompatybilne z protokołem HART Rev.5-7, posiadają wskaźniki LED do diagnostyki stanu pracy i ewentualnych błędów, wbudowany rejestr zdarzeń, automatyczne wykrywanie szybkości transmisji i izolację galwaniczną między kanałami.

Moduły multiplekserów są przeznaczone do montażu na szeregu uniwersalnych płyt przyłączeniowych HART i płyt bazowych. Płyty służą nie tylko jako podstawa montażowa modułów multipleksera, są także wyposażone w zaciski zasilania, zaciski podłączenia magistrali RS485 i przełączniki konfiguracyjne, a także złącza dla pętli do urządzeń obiektowych. W zależności od wersji płytki są to zaciski śrubowe lub gniazda wielostykowe, umożliwiające podłączenie od 16 do 64 kanałów HART do jednej płyty.

Dostępne są trzy rodzaje płyt do multiplekserów HART:

  1. Płyty bazowo-przyłączeniowe, uniwersalne, typu HTP-SC16 czy HTP-SC32, posiadające podstawkę do montażu modułu MUX i jednocześnie zaciski śrubowe do podłączenia odpowiednio 16/32 pętli analogowych z HART. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w mniejszych instalacjach.
  2. Płyty bazowe służące do montażu modułów MUX – typu HMP-HM64 oraz HMM64 & HMS64, w zależności od wersji umożliwiające montaż 2-4 modułów MUX HART. Każda z takich płyt obsługuje do 64 kanałów, pojedyncza płyta z taką ilością zacisków śrubowych byłaby niepraktyczna, więc w tym przypadku sygnały doprowadzone są dedykowanymi kablami z zewnętrznych uniwersalnych płytek przyłączeniowych (np. HCU16) czy płyt bazowych z separatorami MTL4500/MTL4600 (np. CPS16-AIO), posiadających odpowiednie złącze do interfejsu HART. Rozwiązanie to jest oczywiście optymalne dla większych instalacji.
  3. Płyty bazowe klasy CPH-SC16 i CPH-SC32 są szczególnie przydatne w instalacjach z separatorami iskrobezpiecznymi czy galwanicznymi. Dzięki zintegrowaniu na jednej płycie bazowej modułów separatorów MTL4500 / MTL4600 oraz multipleksera HART z wyjściem RS485 następuje znaczna redukcja ilości sprzętu i połączeń kablowych w szafach, co oczywiście przekłada się na realne oszczędności.

 

Płyta HTP-SC32

Ad.1) Płyta HTP-SC32

 

Płyta HMP-HM64

Ad.2) Płyta HMP-HM64

 

płyta CPH-SC32

Ad.3) Płyta CPH-SC32

 

Przegląd dostępnych modułów i płyt bazowych multiplekserów HART MTL4850/MTL4854:

 Nr katalogowy Opis
MTL4850 32-kanałowy multiplekser HART, SIL3
MTL4854 32-kanałowy multiplekser HART, 4 modemy - dla aplikacji PST
HMP-HM64 Płyta bazowa 64-kan. dla 2 x MTL4850 lub MTL4854
HTP-SC32 Płyta przyłączeniowa 32-kan. dla MTL4850 lub MTL4854
HTP-SC32-S150 Wariant płyty HTP-SC32 z impedancją szeregową 150 Ω
HTP-SC32-S200 Wariant płyty HTP-SC32 z impedancją szeregową 200 Ω
HTP-SC32-S240 Wariant płyty HTP-SC32 z impedancją szeregową 240 Ω
HTP-SC32-P250 Wariant płyty HTP-SC32 z impedancją równoległą 250 Ω
CPH-SC16 Płyta bazowa dla MTL4850/54 i 16 separatorów AI/AO jednokanałowych, sygnały 4-20mA
CPH-SC32 Płyta bazowa dla MTL4850/54 i 16 separatorów AI/AO dwukanałowych, sygnały 4-20mA
CPH-SC16R Płyta bazowa dla MTL4850/54 i 16 separatorów AI jednokanałowych, sygnały 1-5V
CPH-SC32R Płyta bazowa dla MTL4850/54 i 16 separatorów AI/AO dwukanałowych, sygnały 1-5V

 

Przegląd dostępnych modułów i płyt bazowych multiplekserów HART MTL4851/MTL4852:

 Nr katalogowy Opis
MTL4851 32-kanałowy multiplekser HART, SIL3
MTL4852 32-kanałowy multiplekser HART, 4 modemy - dla aplikacji PST
HMM64 Płyta bazowa Master 64-kan. dla 1 x MTL4851 + 3 x MTL4852
HMS64 Płyta bazowa Slave 64-kan. dla 4 x MTL4852
HTP-SC16M Płyta przyłączeniowa 16-kan. dla MTL4851 (Master)
HTP-SC16M-S240 Płyta przyłączeniowa 16-kan. dla MTL4851 (Master) z impedancją szeregową 240 Ω
HTP-SC16S Płyta przyłączeniowa 16-kan. dla MTL4852 (Slave)
HTP-SC16S-S240 Płyta przyłączeniowa 16-kan. dla MTL4852 (Slave) z impedancją szeregową 240 Ω
CPH-SC16M Płyta bazowa dla MTL4851 (Master) i 16 separatorów AI/AO jednokanałowych, sygnały 4-20mA
CPH-SC16S Płyta bazowa dla MTL4852 (Slave) i 16 separatorów AI/AO jednokanałowych, sygnały 4-20mA
CPH-SC16M-R Płyta bazowa dla MTL4851 (Master) i 16 separatorów AI/AO jednokanałowych, sygnały 1-5V
CPH-SC16S-R Płyta bazowa dla MTL4852 (Slave) i 16 separatorów AI/AO jednokanałowych, sygnały 1-5V

 

Komponenty dodatkowe, do stosowania z wszystkimi multiplekserami HART MTL:

 Nr katalogowy Opis
HCU16 Płyta przyłączeniowa 16-kan. uniwersalna
HCU16-P250 Płyta przyłączeniowa 16-kan. uniwersalna z impedancją równoległą 250 Ω
HCU16-S200 Płyta przyłączeniowa 16-kan. uniwersalna z impedancją szeregową 200 Ω
HCU16-S150 Płyta przyłączeniowa 16-kan. uniwersalna z impedancją szeregową 150 Ω
HCU16AO Płyta przyłączeniowa 16-kan. z filtrem HART (dla starszych systemów PLC)
ET-485 ET-485 Konwerter RS485 na Ethernet

Dla poprawnego działania multipleksera czy komunikatora HART konieczna jest odpowiednio wysoka impedancja pętli – min. 240 Ω. W nowoczesnych systemach DCS / PLC impedancja wejściowa karty AI często ma znacznie niższą wartość, dlatego na zamówienie dostępne są warianty płytek PCB wyposażone w rezystory szeregowe o określonych wartościach (standardowo 150 / 200 / 240 Ω) pozwalające na podwyższenie łącznej impedancji pętli do odpowiedniego poziomu. Oferowane są także płyty z opornikami równoległymi 250 Ω, typowo stosowane do systemów sterowania z kartami wejść analogowych napięciowych w standardzie 1-5V. Płytki są przystosowane także do samodzielnego wlutowania odpowiednich rezystorów przez użytkownika. W przypadku wątpliwości w kwestii doboru płyty prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia wszelkich szczegółów instalacji.

Multipleksery MTL HART zapewniają komunikację pomiędzy urządzeniami obiektowymi a stacją operatorską PC z odpowiednim oprogramowaniem. Konfiguracja, diagnostyka, zmiany statusu urządzeń, alarmy, itp. są regularnie zapisywane i dostępne poprzez Oprogramowanie Zarządzające Zasobami IMS (Instrument Management Software). Oprogramowanie IMS różnych producentów stosują sterowniki typu Device Driver (DD) lub technologię FDT jako standard integracji z różnymi urządzeniami. MTL zapewnia sterowniki dla obu tych rozwiązań.

Sterowniki „MTL Comms DTM” umożliwiają komunikację HART multiplekserów typu MTL4850/54 i MTL4851/52 z każdym systemem IMS stosującym koncepcję FDT/DTM. Pakiet oprogramowania DTM i dodatkowa dokumentacja dostępne są na stronie producenta:
https://www.eaton.com/us/en-us/products/process-safety-automation-measurement/hart-interfacing-multiplexers.html

Odpowiednie pliki DD dla oprogramowania AMS czy Valvelink należy pobrać ze strony dostawcy oprogramowania - firmy Emerson Process Management.

Lista kompatybilnych pakietów IMS:

AMS Device Manager (Emerson Process Management)
Cornerstone (ASTEC)
DAT200 Asset Vision Basic (ABB)
FDM (Honeywell)
FDT Container (M&M Software)
FieldCare (Endress & Hauser/Metso Automation)
Fieldmate (Yokogawa)
HART OPC Server (HART Communication Foundation)
PACTware (PACTware Consortium)
PDM (Siemens)
SoftTools (Flowserve)
ValveLink (Emerson Process Management)
Valvue (Masoneilan)

Oferowane aktualnie moduły MUX HART zastąpiły wycofaną kilka lat temu serię MTL4840 - w której występowały m.in. moduły MTL4841, MTL4841-AMS, MTL4842, BPHM64, BPMH16, BPSH16, HMU16 czy HMU16. Generacje multiplekserów MTL4841/42 i MTL4851/52 mają podobną topologię i zasadę działania, jednak poszczególne komponenty obydwu generacji nie są ze sobą kompatybilne, dlatego w przypadku konieczności zakupu części zamiennych do multiplekserów MTL4840 prosimy o kontakt.