MTL4576-RTD / MTL5576-RTD

Przetwornik temperatury, 2-kanałowy
dla czujników rezystancyjnych 2- i 3-przewodowych

Separator MTLx576-RTD przetwarza sygnały z czujników rezystancyjnych na prąd procesowy 4-20 mA dostępny w strefie bezpiecznej. Moduł obsługuje czujniki RTD 2- i 3-przewodowe. Konfigurację przetwornika przeprowadza się przy użyciu komputera PC z oprogramowaniem PCS45 (darmowe) oraz interfejsu PCL45USB, sprzedawanego oddzielnie, istnieje także możliwość wykonania bezpłatnej konfiguracji przez Polyco. Programowanie przetwornika obejmuje: typ czujnika, zakres pomiarowy, linearyzację, monitorowanie stanu linii, testowanie oraz etykietowanie. Możliwe jest także wysterowanie obydwu wyjść separatora z jednego czujnika pomiarowego (powielenie sygnału).

Ilość kanałów

  2

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Źródła sygnału wejściowego

  RTD - czujniki rezystancyjne 2-/3-przewodowe
    Pt100 / Pt500 / Pt1000
    Cu-50, Cu-53
    Ni100 / Ni500 / Ni1000

Zakres sygnału wejściowego

  0…400Ω (0…1000Ω dla czujników Pt/Ni)

Wartość maksymalna sygnału wejściowego

  10…400Ω (10…1000Ω dla czujników Pt/Ni)

Prąd wzbudzenia czujników rezystancyjnych - RTD

  200μA

Tłumienie zakłóceń symetrycznych (common mode)

  120dB dla 50/60Hz

Tłumienie zakłóceń niesymetrycznych (series mode)

  40dB dla 50/60Hz

Dokładność kalibracji przy 20OC

(uwzględniając histerezę, nieliniowość i powtarzalność)
  Na wejściu 80mΩ
  Na wyjściu ±16μA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  Na wejściu ±7mΩ/OC
  Na wyjściu ±0,6μA/OC

Przykład wyznaczenia dokładności kalibracji i dryftu temperaturowego dla wejścia RTD i stałej czasowej 500 msek

  Zakres pomiarowy: 250Ω
  Dokładność: ±(0.08/250 +16/16000) x 100% = 0.13% zakresu
  Dryft: ± (0.007/250 x 16000 + 0.6) µA/°C = ±1.0 µA /°C

Sygnalizacja uszkodzenia czujnika

  Opcjonalna - sygnał poza limitem dolnym / górnym

Zakres prądu wyjściowego

  4-20mA na obciążeniu 300 ohm

Stała czasowa odpowiedzi wyjścia

  standardowo 500msek, konfigurowalna (100/200ms)

Diody LED

  Zielona: zapalona - wskaźnik zasilania
  Żółta: status kanału
  Czerwona: wskaźnik alarmu

Konfigurator

  Komputer PC Windows z oprogramowaniem MTL PCS45
  połączony z modułem interfejsem PCL45USB

 

MTL4576-RTD
czujnik MTL4576-RTD

MTL5576-RTD
czujnik MTL5576-RTD

Parametry bezpieczeństwa i Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4576: Baseefa09ATEX0117
  MTL5576: Baseefa09ATEX0118

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  60mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  1,4W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)