MTL5314

Separator – wzmacniacz progowy
dla przetworników 2- i 3-przewodowych 4-20mA

MTL5314 łączy się z 2- lub 3-przewodowym przetwornikiem 4/20mA lub źródłem prądowym zlokalizowanym w strefach zagrożonych. Wyjście modułu stanowią dwa konfigurowalne przekaźniki przełączne. Każdy przekaźnik może być indywidualnie skonfigurowany do sygnalizacji stanu alarmowego (styki NC), gdy sygnał wejściowy jest powyżej lub poniżej wartości zadanej.
Wejście pasywne MTL5314 (zaciski 3-1) można szeregowo włączyć - po stronie strefy zagrożonej – do obwodu zasilanego przez separator MTL5541 (lub równoważne urządzenie), taki układ zapewnia zarówno transmisję sygnału 4-20mA z HART jak i dwa wyjścia alarmowe.

Ilość kanałów

  1, z dwoma wyjściami alarmowymi

Lokalizacja przetwornika

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Wyjście (strefa bezpieczna)

  Dwa przekaźniki ze stykami przełącznymi

Wejście (strefa zagrożona)

  Zakres sygnału całkowity: 0 do 24mA
  Zasilanie przetwornika: min. 17V @ 20mA

Wejście prądowe (zaciski 1 - 3)

  < 75ms

Wartości progowe

  Ustawiane za pomocą wieloobrotowych potencjometrów
  Zakres wartości progowych 0.5-22mA
  Rozdzielczość ustawiania 20μA
  Dryft temperaturowy 1.5μA/OC max.
  Histereza 1-1,7% max. zakresu

Parametry przekaźników wyjściowych

  Obciążalność 250V ac, 2A, cosØ >0.7
  40V dc, 2A, obc. rezystancyjne
  Przeciętna żywotność: 3.3 x 105 przełączeń

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania 24Vdc modułu
  Żółta (2): indywidualne wskaźniki zasilania przekaźników

Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 28V, Io= 93mA, Po= 651mW
  Um= 253V rms lub dc
  Zaciski 1-3 stanowią aparat prosty (≤1,5V/≤0,1A/≤0,25mW),
  mogą być włączone w dowolny obwód iskrobezpieczny o 
  napięciu <28V, bez dalszej certyfikacji.

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  BAS98ATEX7136

 

 


czujnik MTL4582B

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  85mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  1,7W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  16 x 115 x 110 mm

Montaż

  szyna DIN 35mm (EN 50022)