MTL4581 / MTL5581

Separator termopar i sygnałów miliwoltowych
1-kanałowy

MTLx581 zapewnia separację niskonapięciowych sygnałów dc, w tym termopar ze strefy zagrożonej. Sygnał mV jest przekazywany do karty wejściowej sterownika, multipleksera lub rejestratora w strefie bezpiecznej – w przypadku termopar kompensacja zimnego złącza powinna być realizowana przez system nadrzędny. Możliwa jest detekcja przepalenia termopary lub przerwy w kablu obiektowym, aktywowana i konfigurowana przełącznikami zlokalizowanymi na bocznym panelu separatora.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujnika

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Źródła sygnału wejściowego

  Dowolny sygnał mV (dc)

Zakres sygnału wejściowego

  od 0 do ±50mV nominalnie
  (maksymalnie do ±55mV)

Maksymalna rezystancja przewodów

  600Ω

Impedancja wyjściowa

  60Ω

Dokładność przetwarzania przy 20OC

  ±5μV lub 0,05% wielkości mierzonej

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  ±2μV/OC

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 10% wartości docelowej po 150μs

Pasmo przenoszenia

  do 4kHz dc nominalnie

Sygnalizacja uszkodzenia czujnika

  Konfigurowalna:
    - aktywacja/dezaktywacja detekcji
   - sygnał poza limitem dolnym / górnym

Diody LED

  Zielona: zapalona - wskaźnik zasilania

Parametry bezpieczeństwa

  Zaciski 1-2 stanowią aparat prosty (≤1,5V/≤0,1A/
  ≤0,25mW), mogą być włączone w dowolny obwód
  iskrobezpieczny o napięciu <28V, bez dalszej certyfikacji.

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4581: Baseefa11ATEX0037
  MTL5581: Baseefa11ATEX0038

 

MTL4581
czujnik MTL4581

MTL5581
czujnik MTL5581

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  30mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  0,7W @ 24V dc typowo

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)