Separatory galwaniczne MTL

>> Katalog serii MTL1000.pdf
>> Katalog serii MTL4600.pdf

Rozszerzeniem oferty Eaton-MTL w obszarze interfejsów sygnałowych są separatory nieiskrobezpieczne, służące do separacji galwanicznej i kondycjonowania-przetwarzania sygnałów automatyki ze stref bezpiecznych. Galwaniczne oddzielenie poszczególnych układów kontroli i sterowania podnosi bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacyjną instalacji, uodparniając karty we/wy systemu sterowania na ewentualne zwarcia czy przeciążenia w kablach obiektowych, także eliminuje błędy pomiarowe i ewentualne uszkodzenia wskutek różnicy potencjałów uziemienia pomiędzy sterownikiem a oddalonymi urządzeniami obiektowymi. Dodatkowe zadania, realizowane przez separatory galwaniczne, to filtrowanie, konwersja (np. z czujnika Pt100 na 4/20mA) i powielanie sygnałów.

W ofercie Eaton/MTL dostępne są dwie serie separatorów galwanicznych:

separator seria MTL4600

  • Seria MTL4600 do montażu na płytach bazowych, montaż mechaniczny oraz integracja z systemem nadrzędnym (DCS) jest identyczna jak dla separatorów serii MTL4500 (te same płyty bazowe i kable przyłączeniowe do kart we/wy DCS czy do multipleksera HART), co znacznie upraszcza projektowanie i wykonanie szaf, zwłaszcza w instalacjach wykorzystujących zarówno urządzenia iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne. Oprócz modułów typowych dla obsługi sygnałów AKPiA (sygnały 24VDC, pętle 4-20mA) seria MTL4600 obejmuje także moduły wejść / wyjść dwustanowych i przekaźnikowych, dla napięć roboczych 24V/48Vdc, 110Vac/125dc i 250Vac/dc.

separator seria mtl1000

  • Seria MTL1000 do montażu na szynie DIN, z dystrybucją zasilania modułów separatorów napięciem 24Vdc po szynie DIN (PowerBus) lub z zasilaniem z pętli 4-20mA. Szeroka gama konwerterów sygnałowych w serii MTL1000 pozwala na oszczędności dzięki unifikacji kart wejściowych sterowników PLC, zwłaszcza w mniejszych systemach – dostępne są moduły do konwersji sygnałów temperaturowych (Pt100, termopary), rezystancyjnych (potencjometry), napięciowych i prądowych. Dodatkowe możliwości oferują wzmacniacze progowe (numery katalogowe zaczynające się od MTL13xx), które obok separacji czy konwersji sygnałów analogowych posiadają po dwa konfigurowalne styki przekaźnikowe, które mogą służyć np. do sygnalizacji przekroczenia wysokiego / niskiego stanu alarmowego sygnału. Separatory MTL1000 stanowią jednocześnie zamienniki wcześniej oferowanych modułów serii ICC300.

 

Separatory galwaniczne MTL4600:

Typ modułu: Ilość
kanałów
Opis
Separator MTL4604 1 Dla czujnika NAMUR/styk, alarm LFD (styk+LED)
Separator MTL4610 4 Dla czujnika NAMUR/styk, LFD (tylko LED)
Separator MTL4611 1 Dla czujnika NAMUR/styk, alarm LFD (tylko LED)
Separator MTL4613 2 Dla czujnika NAMUR/styk, LFD (tylko LED)
Separator MTL4614 1 Dla czujnika NAMUR/styk, alarm LFD (styk+ LED)
Separator MTL4614D 1 Dla czujnika NAMUR/styk, podwójne wyjścia, alarm LFD (tylko LED)
Separator MTL4616 2 Dla czujnika NAMUR/styk, LFD (tylko LED)
Separator MTL4617 2 Dla czujnika NAMUR/styk, alarm LFD (styk+ LED)
Separator MTL4619L 1 Wejście binarne 24V / 48V
Separator MTL4619H 1 Wejście binarne 110Vac / 125Vdc
Separator MTL4621 1 Zasilacz cewki zasilany z pętli
Separator MTL4623 1 Zasilacz cewki z alarmem LFD
Separator MTL4623L 1 Zasilacz cewki z alarmem LFD, zasilany z pętli
Separator MTL4623R 1 Zasilacz cewki z alarmem LFD odwróconym w fazie
Separator MTL4624 1 Zasilacz cewki z dodatkowym wejściem sterującym
Separator MTL4624S 1 Zasilacz cewki z dodatkowym wejściem sterującym 24V
Separator MTL4626 2 Styki przekaźnika, sterowany stykami bezpotencjałowymi
Separator MTL4627 1 Wyjście binarne 24Vdc 250mA
Separator MTL4628 1 Wyjście przekaźnikowe 250V
Separator MTL4632 1 Separator-przetwornik dla wejść impulsowych
– wyjście impulsowe lub 4-20mA
Separator MTL4641 1 Zasilacz przetwornika 2-/3-przew. z/bez HART,
wyjście do DCS aktywne
Separator MTL4641A 1 Separacja dla przetwornika 4-przew. z HART,
wyjście do DCS aktywne
Separator MTL4641AS 1 Separacja dla przetwornika 4-przew. z HART,
wyjście do DCS pasywne
Separator MTL4641S 1 Zasilacz przetwornika 2-/3-przew. z/bez HART,
wyjście do DCS pasywne
Separator MTL4644 2 Zasilacz przetwornika 2-/3-przew. z/bez HART,
wyjście do DCS aktywne
Separator MTL4644A 2 Separacja dla przetwornika 4-przew. z HART,
wyjście do DCS aktywne
Separator MTL4644AS 2 Separacja dla przetwornika 4-przew. z HART,
wyjście do DCS pasywne
Separator MTL4644S 2 Zasilacz przetwornika 2-/3-przew. z/bez HART,
wyjście do DCS pasywne
Separator MTL4644D 1 Powielacz sygnału dla przetwornika 2-/3-przew. z/bez HART
Separator MTL4646 1 Separator – zasilacz wyjścia 4-20mA z HART, LFD
Separator MTL4646Y 1 Separator – zasilacz wyjścia 4-20mA z HART, LFD oc
Separator MTL4649 2 Separator – zasilacz wyjścia 4-20mA z HART, LFD
Separator MTL4649Y 2 Separator – zasilacz wyjścia 4-20mA z HART, LFD oc
Separator MTL4675 1 Przetwornik temperatury (termopara, mV, Pt100)
ze stykiem alarmowym
Separator MTL4676-RTD 2 Przetwornik temperatury (RTD-Pt100)
opcjonalne duplikowanie wyjścia
Separator MTL4676-THC 2 Przetwornik temperatury (termopara, mV)
opcjonalne duplikowanie wyjścia

 

Separatory galwaniczne MTL1000 (wszystkie moduły jednokanałowe):

Typ modułu: Funkcja Zasilanie
MTL1141 Zasilacz przetwornika / separator 4-20mA bez HART z szyny
MTL1142 Zasilacz przetwornika / separator 4-20mA z HART z szyny
MTL1143 Zasilacz przetwornika / separator / powielacz 4-20mA z HART z szyny
MTL1144 Konwerter sygnałów U, I na 4-20mA z pętli 4-20
MTL1145 Separator sygnałów 4-20mA z pętli 4-20
MTL1171 Konwerter termopary (J lub K) na 4-20mA/1-5V z szyny
MTL1172 Konwerter RTD (Pt100) na 4-20mA/1-5V z szyny
MTL1173 Konwerter potenjometru (0,1k-100k) na 4-20mA/1-5V z szyny
MTL1211 Separator sygnału binarnego Namur/styk, powielanie sygnału / alarm LFD z szyny
MTL1249 Konwerter sygnałów uniwersalny
Wejście 0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 0-20mA, 4-20mA
Wyjście 0-5V, 0-10V, 1-5V, 0-20mA, 4-20mA
z szyny
MTL1271 Konwerter termopary (J lub K) na 4-20mA z pętli 4-20
MTL1272 Konwerter RTD (Pt100) na 4-20mA z pętli 4-20
MTL1321 Wzmacniacz progowy 0-10V/0-20mA na 0/4-20mA + 2 styki alarmowe zaciski lub szyna
MTL1341 Wzmacniacz progowy / zasilacz przetwornika 4-20mA
na 0/4-20mA + 2 styki alarmowe
zaciski lub szyna
MTL1371 Wzmacniacz progowy / Konwerter termopary J lub K
na 4-20mA + 2 styki alarmowe
zaciski lub szyna
MTL1372 Wzmacniacz progowy / Konwerter RTD (Pt100)
na 4-20mA + 2 styki alarmowe
zaciski lub szyna
MTL1373 Wzmacniacz progowy / Konwerter potencjometru
na 4-20mA + 2 styki alarmowe
zaciski lub szyna
MTL1991 Moduł dystrybucji zasilania z alarmem zaniku napięcia z szyny

Dodatkowa dokumentacja dostępna jest na stronie producenta:
https://www.eaton.com/us/en-us/products/process-safety-automation-measurement/signal-conditioning-interfaces.html