MTL4575 / MTL5575

Przetwornik temperatury, 1-kanałowy, ze stykiem alarmowym, dla czujników rezystancyjnych i termopar

Separator MTLx575 przetwarza sygnały z temperaturowych czujników RTD i THC oraz niskonapięciowe dc na prąd procesowy 4-20 mA dostępny w strefie bezpiecznej. Moduł obsługuje czujniki 2-/3-/4-przewodowe rezystancyjne oraz termopary i źródła sygnału mV (dla termopar konieczny jest wtyk HAZ-CJC z kompensacją zimnego złącza). Konfigurację przetwornika przeprowadza się przy użyciu komputera PC z oprogramowaniem PCS45 (darmowe) oraz interfejsu PCL45USB, sprzedawanego oddzielnie, istnieje także możliwość wykonania bezpłatnej konfiguracji przez Polyco. Programowanie przetwornika obejmuje: typ czujnika, zakres pomiarowy, linearyzację, monitorowanie stanu linii, testowanie oraz etykietowanie. Dodatkowo dostępne jest wyjście stykowe, które można skonfigurować do sygnalizacji przekroczenia alarmowej wartości zmiennej procesowej lub wczesnej detekcji przepalenia termopary.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujnika

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Źródła sygnału wejściowego

  Termopary J, K, T, E, R, S, B, N, XK
  Sygnał mV
  RTD - czujniki rezystancyjne 2-/3-/4-przewodowe
    Pt100 / Pt500 / Pt1000
    Cu-50, Cu-53
    Ni100 / Ni500 / Ni1000

Zakres sygnału wejściowego

  -75…+75mV lub 0…400Ω (0…1000Ω dla czujników Pt/Ni)

Wartość maksymalna sygnału wejściowego

  3…150mV lub 0…400Ω (10…1000Ω dla czujników Pt/Ni)

Prąd wzbudzenia czujników rezystancyjnych - RTD

  200μA

Błąd kompensacji zimnego złącza

  ≤ 1,0 OC

Tłumienie zakłóceń symetrycznych (common mode)

  120dB dla 50/60Hz (dala stałej czasowej 500ms)

Tłumienie zakłóceń niesymetrycznych (series mode)

  40dB dla 50/60Hz

Dokładność kalibracji przy 20OC

(uwzględniając histerezę, nieliniowość i powtarzalność)
  Na wejściu
    THC / mV: ±15μV lub 0,05% wielkości mierzonej
    RTD-Pt100: 80mΩ
  Na wyjściu ±11μA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  Na wejściu
    THC / mV: ±0,003% wielkości mierzonej/OC
    RTD-Pt100: ±7mΩ/OC
  Na wyjściu ±0,6μA/OC

Przykład wyznaczenia dokładności kalibracji i dryftu temperaturowego dla wejścia RTD i stałej czasowej 500 msek

  Zakres pomiarowy: 250Ω
  Dokładność: ± (0.08/250 + 11/16000) x 100% = 0.1% zakresu
  Dryft: ± (0.007/250 x 16000 + 0.6) µA/°C = ±1.0 µA /°C

Sygnalizacja uszkodzenia czujnika

  Opcjonalna - sygnał poza limitem dolnym / górnym

Wczesna detekcja przepalenia THC

  Opcjonalna, przy wzroście rezystancji początkowej > 50ohm

Zakres prądu wyjściowego

  4-20mA na obciążeniu 600 ohm

 

MTL4575
czujnik MTL4575

MTL5575
czujnik MTL5575

Wyjście alamowe – konfigurowalne

  Zamknięcie styku przy alarmie (NO) - 250mA @ 35V max.

Maksymalna rezystancja przewodów (THC)

  600Ω

Stała czasowa odpowiedzi wyjścia

  standardowo 500ms, konfigurowalna (opcje 100 / 200ms)

Diody LED

  Zielona: zapalona - wskaźnik zasilania
  Żółta: ostrzegawcza, zapalona przy alarmie

Konfigurator

  Komputer PC Windows z oprogramowaniem MTL PCS45
  połączony z modułem interfejsem PCL45USB

Parametry bezpieczeństwa i Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4575: Baseefa06ATEX0200
  MTL5575: Baseefa07ATEX0216

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  50mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  1,2W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)