MTL4541 / MTL4541S / MTL5541 / MTL5541S

Separator sygnałów analogowych (AI) 4-20mA z HART
1-kanałowy dla przetworników 2- i 3-przewodowych

MTLx541 zasila 2- i 3-przewodowe przetworniki zlokalizowane w strefie zagrożonej, przekazując prąd procesowy 4-20 mA do obciążenia w strefie bezpiecznej – wyjście MTLx541 jest aktywne (pętla zasilana z separatora). Zapewnia także dwukierunkową komunikację z przetwornikami inteligentnymi w protokole HART. MTLx541S posiada natomiast pasywne wyjście prądowe w strefie bezpiecznej, odpowiednie dla sterowników zasilających pętlę wejściową 4-20mA.
Źródła prądu z własnym zasilaniem (przetworniki 4-przewodowe) również mogą być podłączone, ale bez obsługi komunikacji HART.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Wyjście (strefa bezpieczna)

  Zakres sygnału: 4 do 20mA
  Zakres maksymalny: 0 do 24mA
  Rezystancja obciążenia wyjścia – MTLx541
    @ 24mA: 0 do 360Ω
    @ 20mA: 0 do 450Ω
  Obciążenie wyjścia – MTLx541S
    Wyjście pasywne: 600Ω maks.
    Dopuszczalne zasilanie: 24V dc
  Rezystancja wyjściowa: > 1MΩ

Zakłócenia na wyjściu

  < 50μA p-p

Wejście (strefa zagrożona)

  Zakres sygnału całkowity: 0 do 24mA
  Zasilanie przetwornika: min. 16,5V @ 20mA

Dokładność przetwarzania przy 20OC

  < 15μA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  < 0,8μA/OC

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 10% wartości docelowej po 50μs

Komunikacja cyfrowa

  HART, tylko na zaciskach 1-2

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania

Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 28V, Io= 93mA, Po= 651mW
  Um= 253V rms lub dc
  Zaciski 1-3 stanowią aparat prosty (≤1,5V/≤0,1A/≤0,25mW),
  mogą być włączone w dowolny obwód iskrobezpieczny o 
  napięciu <28V, bez dalszej certyfikacji.

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4541: Baseefa06ATEX0156
  MTL4541S: Baseefa09ATEX0155
  MTL5541: Baseefa07ATEX0213
  MTL5541S: Baseefa09ATEX0156

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń zg. z 
  IEC 61508. SIL 3 dla pojedynczej pętli blokadowej (HFT=0).
  Szczegóły w instrukcji bezpieczeństwa.

 

MTL4541 / MTL4541S
czujnik MTL4541 / MTL4541S

MTL5541 / MTL5541S
czujnik MTL5541 / MTL5541S

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy sygnale 20mA)

  51mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane (przy sygnale 20mA)

  MTLx541: 0,7W @ 24V dc
  MTLx541S: 1,0W @ 24V dc

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)