MTL4521 / MTL4521L / MTL5521 / MTL5522 / MTL5525

Zasilacz cewki, alarmu - wyjście dwustanowe (DO)
1-kanałowy, zasilany z pętli

Separatory tego typu są zasilane z pętli i umożliwiają sterowanie binarne (włącz/wyłącz) w strefie zagrożonej stykami lub wyjściami napięciowymi sterownika ze strefy bezpiecznej. Moduł zapewnia zasilanie dla certyfikowanego urządzenia iskrobezpiecznego, jak cewka elektrozaworu czy dla aparatu prostego – np. lampa LED, zlokalizowanego w strefie z zagrożeniem IIB (MTL5522) lub IIC (pozostałe modele).
Poszczególne modele są zróżnicowane przede wszystkim pod kątem prądu i napięcia wyjściowego, co znajduje odzwierciedlenie w różnych wartościach parametrów bezpieczeństwa i umożliwia dobór separatora odpowiedniego dla parametrów bezpieczeństwa obciążenia.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja obciążenia

  MTLx521/L, MTL5525: Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6
  MTL5522: Strefa zagrożona 0, IIB, T4-T6

Gwarantowane napięcie                                  Obwód zastępczy
wyjściowe w funkcji prądu

MTL4521, MTL5521
obwód prądu 1

MTL4521L
obwód prądu 2

MTL5522
obwód prądu 3

MTL5525
obwód prądu 4

Składowa zmienna napięcia wyjściowego

  < 0.5% p-p napięcia wyjściowego

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 10% wartości docelowej po 100ms

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta: stan wyjścia

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń
  zgodnie z IEC 61508.
  SIL 3 dla pojedynczej pętli blokadowej (HFT=0), gdy stanem
  bezpiecznym jest brak zasilania na wyjściu.
  SIL 1 dla pojedynczej pętli blokadowej (HFT=0), gdy stanem
  bezpiecznym jest zasilanie na wyjściu.
  Szczegóły w instrukcji bezpieczeństwa.

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu

  MTLx521/L: 90mA @ 24V dc
  MTL5522: 125mA @ 24V dc
  MTL5525: 100mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane

  1.4W @ 24V dc (typowo)
  1.9W @ 24V dc (maksymalnie)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

 

MTL4521 / MTL4521L
czujnik MTL4521 / MTL4521L

MTL5521 / MTL5522 / MTL5525
czujnik MTL5521 / MTL5522 / MTL5525

MTL4521, MTL5521: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 13.6V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 180Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA

MTL4521, MTL5521: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 147mA, Po= 0.92W Um=253V rms lub dc

MTL4521L: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 11.1V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 232Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA

MTL4521L: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 108mA, Po= 0.68W Um=253V rms lub dc

MTL5522: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 10.7V przy 70mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 158Ω
  Ograniczenie prądu: 70mA

MTL5522: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 166mA, Po= 1.04W Um=253V rms lub dc

MTL5525: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 7.8V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 300Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA

MTL5525: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 83.3mA, Po= 0.52W Um=253V rms lub dc

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4521/L: Baseefa06ATEX0155
  MTL5521, MTL5522, MTL5525: Baseefa07ATEX0212

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)