MTL4510 / MTL4510B / MTL5510 / MTL5510B

Separator czujników dwustanowych (DI),
4-kanałowy, konfigurowalny

Stan wyjść tranzystorowych separatora w strefie bezpiecznej jest funkcją stanu czujników w strefie zagrożonej. Korelacja stanu wejść do wyjść jest konfigurowalna za pomocą czterech przełączników DIL dostępnych z boku separatora. Tranzystorowe wyjścia mogą przełączać napięcia o dowolnej polaryzacji.
MTLx510 przekazuje bezpośrednio sygnały z wejścia do odpowiadającego mu wyjścia (np. z wejścia A do wyjścia 1) z możliwością odwrócenia fazy sygnału – 16 trybów pracy dla czujników stykowych lub zbliżeniowych. Model MTLx510B umożliwia realizację bardziej zaawansowanych funkcji jak styk start/stop z podtrzymaniem, monostabilny generator impulsów czy emulacja starszych, wycofanych modułów DI MTL.

Ilość kanałów

  4, konfigurowalne przełącznikami DIL

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Akceptowane czujniki

  Stykowe lub zbliżeniowe w standardzie NAMUR

Napięcie zasilania czujnika

  7 do 9 V dc z rezystancji 1kΩ ±10%

Zależność stanu wyjścia od sygnału wejściowego

  Interpretacja sygnału wejścia:
  - stan wysoki > 2,1mA (obwód na wejściu < 2kohm)
  - stan niski < 1,2mA (obwód na wejściu > 10kohm)
  Histereza: 200μA (650ohm) nominalnie

Detekcja awarii linii LFD (jeżeli aktywna)

  Aktywowana przełącznikami z boku urządzenia.
  Załączenie alarmu przerwy przy Iin < 50µA
  Wyłączenie alarmu przerwy przy Iin > 250µA
  Załączenie alarmu zwarcia przy Rin < 100Ω
  Wyłączenie alarmu zwarcia przy Rin > 360Ω
Uwaga: Przy włączonej LFD dla czujników stykowych konieczne są rezystory końca linii, zgodnie ze schematami w katalogu:
szeregowo ze stykiem - 500Ω do 1kΩ
równolegle do styku - 20kΩ do 25kΩ

Wyjścia strefy bezpiecznej

  Półprzewodnikowe, kompatybilne z układami logicznymi
  Częstotliwość przełączania: dc do 500Hz
  Dopuszczalne napięcie zasilania: ± 35V
  Maksymalny prąd upływu: ± 50µA
  Maksymalna rezystancja: 25Ω
  Dopuszczalny prąd: ± 50mA

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta (4): stan kanału, zapalona gdy wyjście jest załączone
  Czerwona: wskaźnik LFD, dodatkowo żółta dioda dla danego
  kanału pulsuje po wykryciu awarii linii

Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 10,5V, Io= 14mA, Po= 37mW
  Um= 253V rms lub dc

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4510/B: Baseefa06ATEX0172
  MTL5510/B: Baseefa07ATEX0210

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Nie dotyczy

 

MTL4510 / MTL4510B
MTL4510 / MTL4510B

MTL5510 / MTL5510B
czujnik MTL5510 / MTL5510B

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy zasilaniu 24Vdc)

  40mA (przy wszystkich wyjściach załączonych)

Ciepło rozpraszane (przy zasilaniu 24Vdc)

  0,96W (przy obciążeniu 4 x 10mA)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)

 

TRYB Stan
wy.1
Stan
wy.2
Stan
wy.3
Stan
wy.4
Typ wejścia
0 Ch A Ch B Ch C Ch D styk
1 Ch A rev. Ch B Ch C Ch D
2 Ch A Ch B rev. Ch C Ch D
3 Ch A Ch B Ch C rev. Ch D
4 Ch A Ch B Ch C Ch D rev.
5 Ch A rev. Ch B Ch C rev. Ch D
6 Ch A Ch B rev. Ch C Ch D rev.
7 Ch A rev. Ch B rev. Ch C rev. Ch D rev.
8 Ch A Ch B Ch C Ch D NAMUR
/ styk
z LFD
9 Ch A rev. Ch B Ch C Ch D
10 Ch A Ch B rev. Ch C Ch D
11 Ch A Ch B Ch C rev. Ch D
12 Ch A Ch B Ch C Ch D rev.
13 Ch A rev. Ch B Ch C rev. Ch D
14 Ch A Ch B rev. Ch C Ch D rev.
15 Ch A rev. Ch B rev. Ch C rev. Ch D rev.

 

TRYB Funkcja Ekwiwalent
0 4-kan. wejście stykowe MTLx510
1 2-kan. z dwoma wyjściami na kanał MTL4016
2 jak Tryb 1 ale z odwróceniem fazy wyjść MTL4016
3 2-kan. wyjścia 2-biegunowe przełączne  
4 1-kan. z wyjściem sygnalizacji LFD MTLx014
5 jak Tryb 4 ale z wyjściami przełącznymi  
6 1-kan. z podtrzymaniem (zatrzask start-stop) MTL2210B
7 jak Tryb 2 z LFD na obydwu wejściach MTL4016
8 4-kan. wejście binarne MTLx510
9 2-kan. z wyjściem sygnalizacji LFD MTLx017
10 jak Tryb 9 z wyjściem LFD przełącznym  
11 jak Tryb 10 z odwróceniem fazy  
12 3-kan. z wyjściem LFD normalnie otwartym  
13 3-kan. z wyjściem LFD normalnie zamkniętym  
14 2-kan. monostabilny licznik impulsów  
15 4-kan. wejście stykowe MTLx510