MTL4501-SR / MTL5501-SR

Interfejs czujników binarnych Fail-Safe,
z wyjściem LFD, SIL3

Separatory MTLx501-SR są dedykowane dla zaaprobowanych czujników Fail-Safe w pętlach blokadowych o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3, zgodnie z normą IEC 61508 dot. bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dla czujników stykowych konieczne są rezystory końca linii jak na rysunkach obok.
MTLx501-SR przekazuje sygnał dwustanowy z czujnika w strefie zagrożonej do sterownika blokadowego ESD / SIS w strefie bezpiecznej. Separator wyposażony jest w osobny przekaźnik do sygnalizacji zwarcia/przerwy linii - LFD.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujników

  strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Napięcie zasilania czujnika

  do 8.6V dc z rezystancji 1kΩ

Elektroniczne wyjście napięciowe fail-safe

  ON: nominalnie 24Vdc
  OFF: nominalnie 0V dc (max. < 5V dc)
  Obciążenie: 750 ohm do 10 kohm
  Prąd: max. 25mA @ 750 ohm
  Prąd zwarciowy: 30 mA

Detekcja awarii linii

  Przekaźnik LFD: rozwarcie przy wykryciu awarii linii
  Obciążalność styku 0.3A 110V ac/dc; 1A 35V dc; 30W/33VA

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta: stan kanału, zapalona gdy wyjście jest włączone
  Czerwona: wskaźnik LFD, pulsuje po wykryciu usterki linii

Parametry bezpieczeństwa

  Uo = ±9.7V, Io= 30mA, Po= 0.07W, Ci= 0nF, Li= 0mH
  Um= 253V

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4501-SR: Baseefa08ATEX0081
  MTL5501-SR: Baseefa08ATEX0082

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Najwyższy poziom w pętli blokadowej SIL3
  (zgodnie z IEC61508-2)

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu (przy zasilaniu 24Vdc)

  90mA (z obciążeniem 750 ohm)
  60mA (z typowym obciążeniem)

Ciepło rozprazszane (przy zasilaniu 24Vdc)

  1392mW (z obciążeniem 750 ohm)
  1200mW (z typowym obciążeniem)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

 

MTL4501-SR
czujnik MTL4501-SR

MTL5501-SR
czujnik MTL5501-SR

Zależność stanu wejście-wyjście

 Stan wejścia Wyjście
fail-safe
Stan linii Styk LFD
2.9mA<Is<3.9mA ON Brak usterki Zamknięty
Is<1.9mA i Is>5.1mA OFF Brak usterki Zamknięty
Is<50µA OFF Przerwa linii Otwarty
Rs<100Ω OFF Zwarcie linii Otwarty

UwagaL Is – prąd czujnika

 

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)