MTL4526 / MTL5526

Iskrobezpieczny przekaźnik 2-kanałowy

Moduły MTLx526 umożliwiają sterowanie (włącz/wyłącz) dwoma niezależnymi obwodami iskrobezpiecznymi w strefie zagrożonej – bez zasilania obwodów. Źródłem sygnałów sterujących ze strefy bezpiecznej mogą być:

  • styki bezpotencjałowe - separator wymaga zasilania pomocniczego 24Vdc
  • aktywne sygnały napięciowe 24Vdc – w tej sytuacji separator jest zasilany z pętli.

Typowe zastosowanie to kalibracja mostków tensometrycznych, zmiana polaryzacji (a tym samym dźwięku) syrenki alarmowej Exi, testowanie czujników ognia i dymu, czy oraz przesyłanie sygnałów sterujących ze strefy bezpiecznej do sygnalizatora z wejściami iskrobezpiecznymi. Styki przekaźników wyjściowych MTLx526 są certyfikowane jako aparaty proste (nie magazynujące energii) i mogą być włączone do dowolnego obwodu iskrobezpiecznego bez dodatkowej certyfikacji.

Ilość kanałów

  2

Lokalizacja sygnałów sterujących

Strefa bezpieczna

Parametry wejść i wyjść

  Wejścia stykowe / logiczne - odpowiednie dla styków,
  bramek logicznych i tranzystorów (otwarty kolektor)
    - przekaźnik pod napięciem gdy wejście <450Ω lub <1V
    - przekaźnik bez napięcia gdy wejście >5kΩ lub >1V (max.35V)
  Wejścia napięciowe – zasilanie z pętli
    - przekaźnik pod napięciem gdy wejście >20V
    - przekaźnik bez napięcia gdy wejście <17V

Zabezpieczenie przed awarią zasilania

  Przekaźniki bez napięcia w przypadku braku zasilania

Czas reakcji

  25ms nominalnie

Styki (odpowiednie dla obwodów iskrobezpiecznych)

  1-biegunowy styk przełączny na każdy kanał

Styki (odpowiednie dla obwodów iskrobezpiecznych)

  1-biegunowy styk przełączny na każdy kanał

Obciążalność styków

  2A 250V ac
  dla układów iskrobezpiecznych napięcie ograniczone do 40V

Typowa żywotność styków

  2 x 107 przełączeń przy obciążeniu dopuszczalnym
  w obwodach iskrobezpiecznych

Parametry bezpieczeństwa

  Styki przekaźników wyjściowych certyfikowane jako aparaty
  proste (nie magazynujące energii), mogą być włączone do 
  dowolnego obwodu iskrobezpiecznego bez dodatkowej
  certyfikacji.

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4526: Baseefa08ATEX0083
  MTL5526: Baseefa08ATEX0084

Konfiguracja (patrz tabela poniżej)

  Dostępny tryb „wejście stykowe/logiczne” lub „wejście
  napięciowe” wybierany przełącznikami na panelu bocznym
  separatora. Dodatkowo w trybie „wejście stykowe/logiczne”
  możliwość wybrania opcji „1in2out”, wtedy sygnał sterujący
  podłączony do dowolnego wejścia separatora aktywuje
  równocześnie obydwa wyjścia.

Ustawienia przełączników

Wejście Działanie SW1 SW2 SW3 SW4
Stykowe
/ logiczne
2 kanały off on on on
1in2out on on on on
Napięciowe 2 kanały off off off off

 

 

MTL4526
czujnik MTL4526

MTL5526
czujnik MTL5526

 

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta (2): stan wyjścia, zapalona gdy przekaźnik pod napięciem

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu

  44mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane

  1.1W @ 24V dc (maksymalnie)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)