MTL4532 / MTL5532

Separator impulsów z przetwornikiem częstotliwości
1-kanałowy

MTLx532 separuje impulsy ze styków, czujników zbliżeniowych lub nadajników impulsów i napięciowych, umieszczonych w strefie zagrożonej wybuchem i powiela sygnał częstotliwościowy na wyjściu w strefie bezpiecznej. Opcjonalnie istnieje możliwość aktywowania zintegrowanego przetwornika częstotliwości na sygnał analogowy 4-20mA, z dodatkowym stykiem alarmowym sygnalizującym przekroczenie zadanej wartości progowej. Konfigurację przetwornika 4-20mA przeprowadza się przy użyciu komputera z oprogramowaniem PCS45 (darmowe) oraz interfejsu PCL45USB, sprzedawanego oddzielnie, istnieje także możliwość wykonania bezpłatnej konfiguracji przez Polyco.

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja czujnika

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Typ czujnika

  Styk lub czujnik zbliżeniowy NAMUR
  2- i 3-przewodowe nadajniki impulsów
  prądowych i napięciowych

Parametry wejścia po stronie strefy zagrożonej

  Styk:
    Stan wysoki (ON) przy wejściu zwartym
  Czujnik zbliżeniowy:
    Zasilanie 7-9V dc z 1kΩ
    Stan wysoki (ON) przy wejściu > 2,1mA* (<2kΩ)
    Stan niski (OFF) przy wejściu < 1,2mA* (>10kΩ)
    * standard NAMUR
  Impulsy prądowe:
    Zasilanie przetwornika: 16,5V dc przy 20mA
    Prąd maksymalny (zwarciowy): 24mA
    Wyjście: dla Iwe > 9,0mA = ON, dla Iwe > 7,0mA = OFF
    Histereza: 0,5mA
  Impulsy napięciowe:
    Impedancja wejścia: > 10kΩ
    Napięciowy próg dyskryminacji (VSP): 3, 6 lub 12V nom.
    (wybierany przełącznikami na panelu bocznym)
    Wyjście: dla Vwe > VSP = ON, dla Vwe < VSP = OFF
    Histereza: 100mV + (0.1 x Vsp) - typowo

Parametry wyjścia impulsowego w strefie bezpiecznej

  Maksymalne opóźnienie: 10μs
  Maksymalne napięcie: 35V
  Maksymalna rezystancja: 25Ω
  Maksymalny prąd: 50mA
  Przy zaniku zasilania Wyjście = OFF

Parametry wyjścia prądowego w strefie bezpiecznej

  Opóźnienie przechwytywania wejścia: 2 okresy (min.5ms)
  Zakres sygnału nominalny: 4-20mA
  Dopuszczalna rezystancja obciążenia: 450Ω @ 20mA
  Rezystancja wyjścia: >1MΩ
  Zakłócenia: < 50µA p-p
  Dokładność: < 20µA przy 20°C
  Drytf temperaturowy: < 1µA/°C
  Czas reakcji: ±10% wartości docelowej po 60ms

Wyjście alarmowe – konfigurowalne

  Zamknięcie styku przy alarmie (NO) - 500mA @ 35V max.

Szerokość impulsu

  Stan wysoki: 10µs min
  Stan niski: 10µs min

Zaciski 

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)

 

MTL4532
czujnik MTL4532

MTL5532
czujnik MTL5532

Zakres częstotliwości

  0 do 50kHz – wyjście impulsowe
  0 do 10KHz – przetwornik analogowy

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta: stan wyjścia
  Czerwona: pulsuje przy awarii linii (LFD) lub błędzie

Parametry bezpieczeństwa

  Zaciski 2-1 i 6-1
    Uo=10.5V Io=14mA Po=37mW
  Zaciski 4-3 i 1
    Uo=28V Io=93mA Po=651mW
  Zaciski 3-1
    Aparat prosty (≤1,5V/≤0,1A/≤0,25mW), mogą być
    włączone w dowolny obwód iskrobezpieczny o napięciu
    <28V, bez dalszej certyfikacji.
  Zaciski 5-4 i 1
    Umax≤28V Imax≤93mA Pmax≤0,66W

Konfigurator

  Komputer PC Windows z oprogramowaniem MTL PCS45
  połączony z modułem interfejsem PCL45USB

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4532: Baseefa09ATEX0102
  MTL5532: Baseefa09ATEX0103

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35V dc)

Maksymalny pobór prądu

  65mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane

  1,35W @ 24V dc