MTL4561 / MTL5561

Separator czujników ognia i dymu
2-kanałowy zasilany z pętli

Separator MTLx561 zasila i separuje dwie linie dozorowe konwencjonalnych czujników ognia i dymu w instalacjach przeciwpożarowych w strefach zagrożonych. Informacja o stanie czujników jest przekazywana w postaci sygnału prądowego w zakresie 1-40mA - zadziałanie czujnika powoduje zmianę prądu w obwodzie strefy bezpiecznej. Separator jest zasilany w pętli prądowej i posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.

Ilość kanałów

  2, zasilane z pętli, odizolowane galwanicznie

Lokalizacja czujników

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Napięcie zasilania

  6 do 35V dc

Zakres prądowy

  1 do 40mA, nominalnie

Prąd jałowy po stronie strefy bezpiecznej przy 20°C

  (zaciski wejściowe ze strefy zagrożonej rozwarte)
  < 400µA przy Vin = 24V na każdy kanał

Zintegrowana ochrona wejścia

  Obwody wejść chronione przed odwrotną polaryzacją

Minimalne napięcie wyjściowe Vout przy 20°C

  Dla Vin </= 25V: Vout = Vin – (0.38 x prąd w mA) – 2V
  Dla Vin > 25V: Vout = 22.5V – (0.35 x prąd w mA)

Maksymalne napięcie wyjściowe

  28V z 300 Ω

Dokładność przetwarzania przy 20OC

  Lepsza niż 400µA

Wpływ temperatury na dokładność przetwarzania

  < 4µA/°C (0°C do 60°C)
  < 15µA/°C (–20°C do 0°C)

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 5% wartości docelowej po 1,5ms

 

Parametry bezpieczeństwa

  Um= 253V rms lub dc
  Uo=28V, Io=93mA, Po=0,65W

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4561: Baseefa09ATEX0026
  MTL5561: Baseefa09ATEX0027

 

MTL4561
czujnik MTL4561

MTL5561
czujnik MTL5561

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń zg. z 
  IEC 61508. SIL 2 dla pojedynczej pętli blokadowej (HFT=0).
  SIL 3 w układach blokadowych z redundancją / głosowaniem
  (HFT=1). Szczegóły w instrukcji bezpieczeństwa.

Ciepło rozpraszane

  < 0.7W przy 24V i dwóch sygnałach 40mA
  < 0.9W przy 30V i dwóch sygnałach 40mA

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)