Bariery Ex MTL

bariera ex

>> Katalog barier Ex MTL7700.pdf

Znana z niezawodności seria pasywnych barier iskrobezpiecznych MTL7700, firmy Eaton Electric Ltd. / MTL (d. Measurement Technology Ltd.), wykorzystuje diody Zenera, rezystory i bezpieczniki aby bezpiecznie skierować nadmiar energii elektrycznej do uziemienia, zapobiegając iskrzeniu lub przegrzaniu sprzętu w strefie zagrożonej eksplozją. Bariery Ex serii MTL7700 zapewniają bezpieczeństwo środowiska pracy i chronią osoby znajdujące się w pobliżu przed ryzykiem wybuchu.
Bariery iskrobezpieczne serii MTL7700 są elementami biernymi, umożliwiającymi transmisję sygnałów elektrycznych do i ze strefy zagrożonej eksplozją. Konstrukcja barier ogranicza moc i energię dostępną w strefie zagrożonej, tym samym eliminując możliwość zapłonu mieszanin wybuchowych – tj. mieszanin łatwopalnych gazów, par i pyłów z tlenem.

Bariery MTL7700 są wyposażone w masywny zatrzaskowy uchwyt montażowy na szynę DIN, zapewniający szybką i łatwą instalację bez potrzeby stosowania specjalnego sprzętu, jednocześnie tworząc niezawodne połączenie uziemiające. Zdejmowane zaciski kablowe służą do ułatwienia instalacji, konserwacji oraz do odłączenia pętli poprzez proste odłączenie zacisków z boku modułu. Wejście przewodu jest również ustawione pod kątem, aby ułatwić okablowanie w obudowach o ograniczonej przestrzeni.
Sygnały transmitowane przez bariery służą do zasilania urządzeń obiektowych i wymiany informacji między urządzeniem obiektowym a sterownikiem. Seria MTL7700 zawiera bariery jedno-, dwu- i trzy-kanałowe (w barierze 2-/3-kanałowej żaden z zacisków nie jest bezpośrednio połączony z ziemią).
Kable obiektowe winny charakteryzować się niewielką pojemnością i indukcyjnością, co gwarantuje stosowanie kabli dla iskrobezpiecznych obwodów w strefach zagrożonych (niebieski płaszcz kabla). W przypadku stosowania kabli o długościach powyżej 200 m należy sprawdzić czy wnoszone przez kabel pojemności i indukcyjności są dopuszczalne dla danego typu bariery.

Zasada działania barier iskrobezpiecznych MTL7700: Każdy kanał jest wyposażony w dwa stopnie testowanych impulsowo diod Zenera oraz rezystor. W przypadku zwarcia elektrycznego w strefie bezpiecznej, diody ograniczają napięcie które może być transmitowane do zacisków strefy zagrożonej, a rezystor ogranicza prąd. Podwójne diody zapewniają ciągłe bezpieczeństwo na wypadek usterki jednej z nich, dodatkowo diody są chronione przed przeciążeniami przez bezpiecznik, który jest „najsłabszym ogniwem”. W barierach MTL7700 nie stosuje się aktywnych obwodów ograniczających prąd wyjściowy. Zasada działania barier bezwzględnie wymaga ich prawidłowego uziemienia, które winien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się stosowanie uziomów wykonanych z podwójnej linki miedzianej w celu łatwego określenia oporności uziemienia, która nie powinna przekraczać 1 ohm (zalecana 0,1 ohm).
Większość modeli posiada certyfikat badania typu z dopuszczeniem dla wszystkich stref zagrożonych 0, 1, 2, 20, 21, 22 oraz dla zagrożeń – gazowych IIC, IIB, IIA i pyłowych IIIC. Cecha wykonania Ex: II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
Wyjątek stanowią modele o wyższej mocy: MTL7707P+ i MTL7729P+ z dopuszczeniem do zagrożeń IIB, cecha wykonania: II (1) GD [Ex ia Ga] IIB [Ex ia Da] IIIC

PARAMETRY DOBORU BARIER ISKROBEZPIECZNYCH

 Model Parametry bezpieczeństwa Typowe aplikacje Schemat Rezystancja szeregowa
Vwkg@ 10μA
(1μA)V

Vmax

V

Bezpie-cznikmA
V mA
Bariera MTL7706+ 28 300 93 AI 4-20mA Bariery aktywne
Szczegółowe dane
w katalogu serii MTL7700
35 50
Bariera MTL7707+ 28 300 93 DI, DO 35 50
28 dioda   35 50
Bariera MTL7707P+ 28 164 171 AI (IIB)
DI, DO (IIB)
35 50
28 dioda - 35 50
Bariera
MTL7710+/MTL7710-
10 50 200 Zasilanie ac
Zasilanie dcDO
(cewki, alarmy, LED)
A) 75  6,0  7,0 50 
Bariera MTL7710P+ 10 33 300 41  7,9  9,5 200 
Bariera MTL7715+ 15 100 150 119  12,0  13,1 100 
Bariera MTL7715P+ 15 50 291 64  12,3  13,4  100
Bariera
MTL7722+/MTL7722-
22 150 147 174  19,6  20,2  50
Bariera MTL7728+ 28 300 93 333  25,9  26,5  50
Bariera MTL7728- 28 300 93 333  25,9 26,5   50
Bariera MTL7728ac 28 300 93 333  25,0  25,9  50
Bariera MTL7728P+ 28 234 119 252  24,9 25,9   100
Bariera MTL7729P+ 28 164 170 184  24,9  25,9  100
Bariera MTL7772ac 22 300 73 333  17,7  21,5  50
Bariera
MTL7741 / MTL7742
MTL7743 / MTL7744
10 - 19 DI (z LFD) Bariery aktywne
Szczegółowe dane
w katalogu serii MTL7700
30/35 50
Bariera MTL7751ac 1 10 100 Czujniki ac B) 20 0,3 2,0 250
1 10 100 20 0,3 2,0 250
Bariera MTL7755ac 3 10 300 Pt100
2-przew.
19,0 (1) 3,4 250
3 10 300 19,0 (1) 3,4 250
Bariera MTL7756ac 3 10 300 Pt100
3-przew.
C) 19,0 (0,7) 2,7 250
3 10 300 19,0 (0,7) 2,7 250
3 10 300 19,0 (0,7) 2,7 250
BarieraMTL7758+ / MTL7758- 7,5 10 750 Czujniki
gazu
D)      17 6,0 7,3 200
7,5 10 750 17 6,0 7,3 200
Bariera MTL7761ac 9 90 100 Czujniki
gazu
107 6,0 7,0 100
9 90 100 107 6,0 7,0 100
Bariera MTL7761Pac 9 350 26 Mostki
pomiarowe
378 6,8 7,5 50
9 350 26 378 6,8 7,5 50
Bariera MTL7764+
MTL7764- / MTL7764ac
12 1k 12 Mostki
pomiarowe
1050 10,0 10,9 50
12 1k 12 1050 10,0 10,9 50
Bariera MTL7766ac 12 150 80 Mostki
pomiarowe
174 10,0 10,6 50
12 150 80 174 10,0 10,6 50
Bariera MTL7766Pac 12 75 157 Mostki
pomiarowe
92 9,6 10,5 100
12 75 157 92 9,6 10,5 100
Bariera MTL7767+ 15 100 150 Zasilanie
12Vdc
119 12,0 13,1 100
15 100 150 119 12,0 13,1 100
Bariera MTL7768+ 22 150 147 Zasilanie
18Vdc
198 17,7 21,5 50
22 150 147 198 17,7 21,5 50
Bariera MTL7779+ 28 300 93 DO 333 25,9 26,5 50
28 300 93 DO 333 25,9 26,5 50
Bariera
MTL7796+ / MTL7796-
26 300 87 Czujniki
drgań
333 23,8 24,5 50
20 390 51 428 18,3 18,9 50
Bariera MTL7760ac 10 50 200 Termopary
mV
E) 75 6,0 6,7 50
10 50 200 75 6,0 6,7 50
Bariera MTL7765ac 15 100 150 Aktywne
czujniki
ac/dc
124 12,0 12,5 50
15 100 150 124 12,0 12,5 50
Bariera MTL7778ac 28 600 47 651 24,0 25,4 50
28 600 47 651 24,0 25,4 50
Bariera MTL7789+ 28 300 93a DI F) 651 26,6 27,2 50
      651 26,6 27,2 50
28 dioda - 0,9V+26Ω 26,6 27,2 50
28 dioda - 0,9V+26Ω 26,6 27,2 50
Bariera
MTL7787+ / MTL7787-
28 300 93 AI
AO
DI
G) 333 26,6 27,2 50
28 dioda - 0,9V+21Ω 26,6 27,2 50
Bariera MTL7787P+ 28 234 119 253 26,4 27,2 80
28 dioda - 0,9V+21Ω 26,4 27,2 80
Bariera MTL7788+ 28 300 93 AI H) 333 25,9 26,5 50
10 50 200 75 6,0 7,0 50
Bariera MTL7788R+ 28 300 93 333 25,9 26,5 50
10 50 200 75 6,0 7,0 50

 

Schematy:

Schematy barier Ex

Objaśnienia

Parametry bezpieczeństwa (Safety description)
Są to wartości maksymalne napięcia i prądu na wyjściu bariery, które mogą wystąpić w przypadkach awaryjnych. Dodatkowo podaje się także minimalną wartość rezystancji szeregowej, jaką gwarantuje użycie określonej bariery. Wartości te mają bezpośrednie przełożenie na maksymalną wartość mocy dostępnej na wyjściu bariery, ale nie są użyteczne dla określenia parametrów sygnałów elektrycznych występujących przy eksploatacji bariery.

Polaryzacja (Polarity)
Polaryzacja, określana jako (+), (–) lub (ac) określa dopuszczalny potencjał sygnałów elektrycznych przesyłanych przez barierę w stosunku do uziemienia.

Całkowita rezystancja szeregowa (Max. end-to-end resistance)
Określa wartość rezystancji, jaką napotyka sygnał prądowy w obu gałęziach bariery przy temperaturze 20 st. C. Rezystancję tą należy brać pod uwagę przy obliczaniu bilansu napięć zasilających np. dwuprzewodowy przetwornik obiektowy.

Napięcie pracy (Vwkg)
Jest to taka wartość napięcia o odpowiedniej polaryzacji, która przyłożona do danego zacisku – kanału od strony bezpiecznej i ziemi spowoduje określony prąd upływu (zwykle 10uA) przy otwartym obwodzie strefy zagrożonej i przy 20 st. C.

Maksymalne napięcie (Vmax)
Jest to maksymalna wartość napięcia stałego o odpowiedniej polaryzacji, która w sposób ciągły przyłożona od strony bezpiecznej do danego zacisku – kanału i ziemi nie spowoduje trwałego uszkodzenia bariery.

Nominalny prąd bezpiecznika (Fuse rating)
Jest to taka wartość prądu, która w ciągu 1000 godz. przy temperaturze 35 st. C nie spowoduje przepalenia się bezpiecznika.

Połączenie w gwiazdę (Star connection)
Jest to taki sposób połączenia diod zenera, który gwarantuje, że napięcie pracy każdego kanału jest równe napięciu pracy przyłożonemu między kanały bariery-zaciski od strony bezpiecznej.

Napięcie dopuszczalne (Um)
Jest to napięcie maksymalne (dla serii MTL 700 – 250 Vrms), które można przyłożyć między dowolne zaciski bariery od strony bezpiecznej i które nie spowoduje utracenie przez barierę funkcji iskrobezpieczeństwa.

Dodatkowa, szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie producenta:
https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/intrinsic-safety/mtl7700-din-rail-mounted-barrier.html