MTL4524 / MTL4524S / MTL4525 / MTL5524

Zasilacz cewki, alarmu - wyjście dwustanowe (DO) - IIC
1-kanałowy, z przejęciem kontroli (override)

Separatory tego typu umożliwiają sterowanie binarne (włącz/wyłącz) obciążeniem w strefie zagrożonej. Moduł zapewnia zasilanie dla certyfikowanego urządzenia iskrobezpiecznego, jak cewka elektrozaworu czy dla aparatu prostego – np. lampa LED, zlokalizowanego w strefie z zagrożeniem IIC.
Warianty MTL4524, MTL4524S i MTL4525 posiadają dodatkowy obwód wejściowy, umożliwiający przejęcie kontroli (ang. override) przez system nadrzędny – np. sterownik ESD. Sygnał „override” jest w zależności od wariantu wyzwalany stykiem lub tranzystorem (otwarty kolektor) albo sygnałem napięciowym 24V. W modelu MTL5524 jest natomiast dostępna możliwość odwrócenia fazy sygnału zworką zakładaną na zaciski 8-9 (moduł bez funkcji przejęcia kontroli).

Ilość kanałów

  1

Lokalizacja obciążenia

  Strefa zagrożona 0, IIC, T4-T6

Gwarantowane napięcie                                  Obwód zastępczy
wyjściowe w funkcji prądu

MTL4524, MTL4524S, MTL5524
obwód prądu 1

MTL4525
obwód prądu 4

MTLx524/S: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 13.6V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 180Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA
  Napięcie jałowe: do 4V z rezystancji 180Ω

MTLx524/S: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 147mA, Po= 0.92W Um=253V rms lub dc

MTL4525: Napięcie wyjściowe – strefa zagrożona

  Gwarantowane napięcie: min. 7.8V przy 48mA
  Napięcie maksymalne: 24V z rezystancji 300Ω
  Ograniczenie prądu: 48mA
  Napięcie jałowe: do 4V z rezystancji 180Ω

MTL4525: Parametry bezpieczeństwa

  Uo = 25V, Io= 83.3mA, Po= 0.52W Um=253V rms lub dc

Składowa zmienna napięcia wyjściowego

  < 0.5% p-p napięcia wyjściowego

Czas reakcji na impulsową zmianę sygnału

  ± 10% wartości docelowej po 100ms

Diody LED

  Zielona: wskaźnik zasilania
  Żółta: stan wyjścia

Stan sygnału wyjścia w funkcji wejść

Wejście
sterujące
Wejście
override
Wyjście
0 0 OFF
0 1 ON
1 0 OFF
1 1 OFF

Dopuszczalne parametry kabla

  Podano w certyfikatach

Certyfikat badania typu-UE (zgodnie z ATEX)

  MTL4524/S, MTL4525: Baseefa06ATEX0155
  MTL5524: Baseefa07ATEX0212

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  Dedykowane do stosowania w układach zabezpieczeń
  zgodnie z IEC 61508. SIL 2 dla pojedynczej pętli blokadowej
  (HFT=0). SIL 3 w układach blokadowych z redundancją /
  głosowaniem (HFT=1). Szczegóły w instrukcji bezpieczeństwa.

 

MTL4524 / MTL4525
czujnik MTL4524 / MTL4525

MTL4524S
czujnik MTL4524S

MTL5524
czujnik MTL5524

Wejście sterujące – strefa bezpieczna

  Wyjście (1-2) = 0 (OFF) gdy wejście zwarte lub napięcie < 1.4V
  Wyjście (1-2) = 1 (ON) gdy wejście rozwarte lub napięcie > 4.5V
  MTL4524, MTL4525, MTL5524: odpowiednie dla styków,
    bramek logicznych i tranzystorów (otwarty kolektor).
  MTL4524S: odpowiednie dla styków i opto-izolatorów, wejście
    musi być izolowane od ziemi.

Wejście override – przejęcie kontroli

  MTL4524, MTL4525, MTL5524: styk lub tranzystor (otwarty
    kolektor) służy do dezaktywowania wyjścia (OFF) niezależnie
    od stanu wejścia sterującego.
    Wyjście (1-2) = 0 (OFF) gdy wejście override zwarte
    Wyjście (1-2) = 1 (ON) gdy wejście override rozwarte
  MTL4524S: sygnał napięciowy 24V (np. z bramki logicznej)
    służy do dezaktywowania wyjścia (OFF) niezależnie
    od stanu wejścia sterującego.
    Wyjście (1-2) = 0 (OFF) gdy na zaciskach 8-9 napięcie < 2.0V
    Wyjście (1-2) = 1 (ON) gdy na zaciskach 8-9 napięcie > 9.0V
    (nominalny próg przełączania 4.5V)

Zasilanie

  24V dc (od 20 do 35 V dc)

Maksymalny pobór prądu

  100mA @ 24V dc

Ciepło rozpraszane

  1.3W @ 24V dc (typowo)
  1.9W @ 24V dc (maksymalnie)

Zaciski

  Śrubowe dla przewodów do 2,5mm2

Zakres temperatur otoczenia

  –20 do +60°C eksploatacja
  –40 do +80°C magazynowanie

Wilgotność względna

  5 do 95%

Waga

  MTL4500: 140g
  MTL5500: 150g

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

  MTL4500: 16 x 122 x 105 mm
  MTL5500: 16 x 122 x 110 mm

Montaż

  MTL4500: dedykowane płyty bazowe / FTA
  MTL5500: szyna DIN 35mm (EN 50022)